Автоматични пипети Eppendorf

Автоматични пипети Eppendorf

Лабораторни центрофуги Eppendorf

Лабораторни центрофуги Eppendorf

MammaTyper™ Тест за молекулярно субтипизиране на рак на гърдата.

MammaTyper™ Тест за молекулярно субтипизиране на рак на гърдата.

Deeper Proteomic Insights for Every Lab

Unlock the Power of Next-Generation Protein Sequencing

VELSERA- Powering precision medicine.

VELSERA- Powering precision medicine.

Първият в света ELISA тест за вирус неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2

ОТЧЕТЕТЕ COVID-19 НЕУТРАЛИЗИРАЩИТЕ АНТИТЕЛА САМО ЗА 1 ЧАС!

Abbott RealTime SARS-CoV-2

Abbott RealTime SARS-CoV-2

Бързи комбинирани тестове за детекция на SARS-CoV-2 + Influenza A + Influenza B + RSV

Допълнителна информация

Real Tme PCR китове за SARS Covid-19

Real Tme PCR китове за SARS Covid-19

Бърз тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 в назофарингеалнен секрет

Бърз тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 в назофарингеалнен секрет

Synergy LXMulti-Mode Reader

Synergy LXMulti-Mode Reader

Cytation 1 Cell Imaging Multi-Mode Reader

Cytation 1 Cell Imaging Multi-Mode Reader

BioSpa Live Cell Imaging System

BioSpa Live Cell Imaging System

The next era in sequencing starts now

Nova Seq Series

NeoPrep Library Prep System

An easy-to-use system for preparing high-quality NGS libraries compatible with all Illumina sequencing platforms.

Sequencing-ready libraries Simply delivered

Next Seq 500 Sequencing System

Next Seq 500

Thermo Fisher Scientific- Продукти за Патология

Thermo Fisher Scientific

MiSeq FGx- фокусирана мощ за съдемномедицински геномни изследвания

Първата напълно валидирана система за съдебномедицинска геномика

Illumina MiSeq Personal Sequensing System

Personal Sequensing System

Допълнителна информация

Ново от TA Instruments

Thermal Analysis Thermal Analysis is important to a wide variety of industries, including polymers, composites, pharmaceuticals, foods, petroleum, inorganic and organic chemicals, and many others. These instruments typically measure heat flow, weight loss, dimension change, or mechanical properties as a function of temperature. Properties characterized include melting, crystallization, glass transitions, cross-linking, oxidation, decomposition, volatilization, coefficient of thermal expansion, and modulus. These experiments allow the user to examine end-use performance, composition, processing, stability, and molecular structure and mobility.

Next Generation Sequencing kit

прочети още

MiniSeq- power, ease of use, and peace of mind

Illumina power, ease of use, and peace of mind

Прочети още

HiSeq 2500- Production power

Прочети още

Lifilchem Italy

Хранителни среди и системи за идентификация за Микробиология

Прочети още

Лабораторни апарати

Фирмата е специализирала активностите си на българския лабораторен пазар чрез представителства на повече от 30 първокласни производители.

Read more

Аналитична и тестова апаратура

ЕЛТА 90 М -ООД заема водещо място сред фирмите осигуряващи безупречно качество, сервиз и обучение за работа с апаратурата на Балканския полу

Read more

Лабораторни консумативи

Диагностични ELISA китове за инфекциозни причинители в това число HIV, Hepatitis, за автоимунни заболявания, HLA, FISH и др.

Read more

Диагностични тестове

Диагностични ELISA китове за инфекциозни причинители в това число HIV, Hepatitis, за автоимунни заболявания, HLA, FISH и др.

Read more