За Нас

Началото на ЕЛТА 90 датира от 1999 г., когато е основана ЕЛТА 90М ЕООД България. След като се доказахме като надежден партньор на българския пазар, потърсихме развитие и извън страната. Първата стъпка беше основаването на ELTA 90 Medical Research SRL Румъния през 2010 г., последвано от създаването на компания в западната ни съседка Сърбия – ELTA 90 Medical Science DOO през 2011 г. Пет години по-късно навлязохме уверено на пазара на лабораторно обзавеждане и оборудване в Северна Македония – ELTA 90 Molecular Medicine DOO през 2016 г., а през 2019 г. успешно започнахме да развиваме бизнеса си в Босна и Херцеговина – ELTA 90 Medical Biotechnology DOO. Най-новите членове на нашата група са ELTA 90 Medical Genetics LLC- Грузия и ELTA 90 MGR IKE- Гърция.

Основната дейност на нашата фирма е дистрибуция на лабораторно оборудване, реактиви, консумативи, специализирани диагностични и изследователски тестове, лабораторно обзавеждане. Основен фокус в работата ни са оборудването и реактиви, свързани с високоспециализирани дейности като NGS, ин витро оплождане, молекулярно-генетични изследвания. Изцяло отдадени сме на идеята да предлагаме на нашите клиенти цялостни решения в областта на имунологията, клиничната лаборатория, микробиологията, вирусологията, бързата диагностика. Сред нашите приоритети са автоматизираните решения, които дават надеждност и свобода на работа на нашите клиенти. Увереността, че предлагаме висококачествени марки на пазара, е следствие от дългогодишни партньорски отношения с компании като Illumina, PHCBi, Sysmex, Stago, Nikon Instruments, Eppendorf, Thermo Fisher Scientific, Biotek USA, TA Instruments, Epredia, Abbot и много други.

Основен двигател на нашето развитие винаги са били иновациите в науката и диагностиката. Надграждайки основата, която имаме от традиционните продукти на пазара на лабораторни мебели и оборудване, ние винаги сме се стремили да добавяме и разширяваме нашето портфолио с иновативни продукти с изключителна стойност за пациента и лабораторията.