За Нас

Фирма ЕЛТА 90 е един от най-големите доставчици за българския пазар на лабораторно оборудване за областите на:

  • Хуманната и Ветеринарна Медицина
  • Лаборатории за качествен контрол в Екологията
  • Химически лаборатории
  • Биотехнологии
  • Молекулярна и клетъчна биология
  • Фармацевтична промишленост
  • Козметика и парфюмерия
  • Храни и Млечна промишленост
  • Хигиенно-епидемиологични и ветеринарни лаборатории
  • Учебни лаборатории по биология, медицина, физика, химия

Фирмата представлява с изключителни права, повече от 30 първокласни и световни лидери производители на апаратура с гарантиран сервиз и обслужване. В списъка от реномирани производители фигурират такива като: Illumina Inc., Panasonic,  NIKON Instruments, Siemens Molecular Diagnostics, Orgentec Diagnostika, Gen Probe, Lonza,  Epicentre Biotechnology, Thermo Scientific, AppliChem, Euroimmun, Research Instruments, Biotek Instruments, Novartis Diagnostics, R-Biopharm, STAGO и други. Изготвяне на цялостни проекти за оборудване на лаборатории и въвеждането им в експлоатация по стандартите на Европейския съюз за GLP и GMP.
Освен апаратурата, фирмата предлага и широка гама от лабораторни реактиви, химикали и диагностикуми, както и полеви наркотестове. Фирмата разполага с лиценз за търговец на едро на “ин витро” медицински изделия, сертификат по ISO 9001:2008 за качество на услугите съгласно международните стандарти, в процес на сертификация по ISO 13485, лиценз за търговия с ветеринарно-медицински препарати и др.
В ЕЛТА 90 работят високо квалифицирани специалисти и консултанти за различните области на приложение – лекари, инженер – химик, магистър фармацевт, инженери, еколози, молекулярни биолози, био-технолози и др.
Наши клиенти са министерства /чрез различни програми/, болници, научни институти, частни диагностични лаборатории, лаборатории по “ ин витро “ оплождане, АЕЦ Козлодуй, Производители на млека, храни и козметика, Фармацевтични производители, различни международни проекти по НАТО, ООН, PHARE и мн. др.
ЕЛТА 90 е изпълнител на редица проекти обявени с конкурс по Закона за възлагане на обществени поръчки по Националните програми за Генетични заболявания, Трансплантации, ХИВ, Хепатити и полово предавани болести, Наркомании, Туберкулоза и др.
ЕЛТА 90 оперира основно в Университетските медицински центрове в България- София – централен офис и склад, Пловдив и Стара Загора с регионален офис в Пловдив, Варна, Плевен чрез локални фирми представители. Наши клиенти има още в Русе, Бургас, Враца, Троян, Разград, Дупница и мн. др.