Продукти

Лабораторни апарати

Фирмата е специализирала активностите си на българския лабораторен пазар чрез представителства на повече от 30 първокласни и световни лидери производители на лабораторна апаратура с гарантиран сервиз и обслужване. Ние изготвяме цялостни проекти за оборудване на лаборатории и въвеждането им в експлоатация по стандартите на Европейския съюз за GLP и GMP!

Real-Time PCR Abbott

Специализирани китове за NGS и арей скенери

Апарати за клинична лаборатория

Патология и Анатомия

Аналитична апаратура

ЕЛТА 90 М -ООД заема  водещо място сред фирмите осигуряващи безупречно качество, сервиз и обучение за работа с апаратурата на Балканския полуостров. Предлагаме анализатори за химични, биохимични, полимерни, физични, биофизични, механични, биомеханични, електрохимични и други лаборатории. Решения в областите на изследване свойствата на материалите, инструменталните аналитични методи, разработката на фармацевтични продукти, трансплантологията и други цялостни решения за изграждане на напълно функциониращи лаборатории.

Лабораторни консумативи

Широка гама пластмасови лабораторни консумативи за PCR, HPLC, CELL CULTURE, Микробиология, както и конвенционална стъклария от реномирани световни лидери производители. Електронни и механични пипети с фиксиран и вариабилен обем, пипетори, помпи, диспенсори, филтрационни системи с лабораторно приложение. Консумативи за ин витро оплождане.

Диагностични тестове

Диагностични ELISA китове за инфекциозни причинители в това число HIV, Hepatitis, за автоимунни заболявания, HLA, FISH и др. Фирмата, чрез своите високо образовани специалисти, осигурява обучение за работа с всеки един диагностикум. Високото качество на предлаганите от нас реактиви е основната причина ЕЛТА 90М да е търсен и желан партньор на редица клиенти от обществения и частен лабораторен сектор в България.

Бързи тестове

Реактиви и химикали

Разнообразни реактиви, химикали и тестове, придружени от нас със сертификат за анализ, Регистрации в ИАЛ към Министерство на Здравеопазването, Регистрации в НВМС за ветеринарните диагностични продукти. Продукти за молекулярна биология – наука и диагностика, HPLC, Клетъчни култури, Микробиологични тестове, Секвениране, Латерална имунодифузия и др.

Продукти за IVF

Лабораторни мебели

Китове за ветеринарна медицина

Диагностични тестови китове Anaplasma cELISA Babesia caballi cELISA Babesia equi cELISA Bluetongue Virus cELISA Bluetongue Virus AGID Bovine Leukemia Virus ELISA Bovine Spongiform Encephalopathy IHC Caprine Arthritis-Encephalitis Virus cELISA Equine Infectious Anemia Virus AGID Equine Infectious Anemia Virus ELISA Escherichia coli K99 PilitestTM14 Malignant Catarrhal Fever Virus, cELISA Neospora caninum cELISA FA реагенти Bovine Adenovirus

Микробиология

Фирмата предлага продукти, които са подходящи както за работа в областта на клиничната микробиология, така и в сферата на микробиология на храните, фармацевтичните предприятия и много други.