Пробопотготовка и консумативи

153237_logo_Agela Technologies-300dpiЗапочвайки от синтезирането на материали със силикагел, Bonna-Agela е глобална компания, фокусираща се върху подготовката и пречистването на пробите. Ние предлагаме висококачествени продукти, включително насипни материали, HPLC колони и SPE патрони и плаки за учените от цял свят, които участяат в създаването на нови лекарства, анализ на храни и екологични тестове, съдебномедицински и клинични изследвания. Ние също така предлагаме персонализирани решения, благодарение на нашия силен R & D екип.

Продукти

Пробопотготовка

Материали в насипно състояние за SPE (на базата на силициев диоксид, полимер, перикарб сорбент, диатомитен сорбент, влакна и наноматериали)

SPE плаки / патрони (диапазон на обема от 1 ~ 150mL)

SPE автоматизирани работни станции (едноканални и многоканални)

Химическо пречистване

Насипни носители за флаш колони (размер на частиците: 20μm,20~35μm, 40~60μm, 50μm; размер на порите: 60Å/100Å/120Å/300Å)

Флаш колони (4~5000g)

Flash системи (интегрирана пречиствателна система CHEETAH®, модулни компоненти за пречистване FLEXATM)


Колони за препаративна HPLC (размер на частиците: 5 – 10 μm; ID: 10 – 50 mm)

Препаративни LC системи (налягане: 0 ~ 200Psi за 100 ~ 200mL / min, налягане: 0 ~ 20MPa за 50-100mL / min)
Химичен анализ

Обемна среда за HPLC (химично свързване с С18, С8, С4, С1, NH2, SAX, SCX, Ph, СООН, CN,

HILIC, PFP, режим на смесване; Размер на частиците: 1.9 – 10 μm, размер на порите: 90-300А)

HPLC колони (дължина от 30 ~ 300 mm, ID от 2.1 ~ 50 mm), персонализирани колони

Аналитична HPLC система (налягане: 10 – 40 МРа; скорост на потока: 10 mL / min)

 • HPLC продукти

  Високоефективните HPLC колони на Bonna-Agela предлагат широко спектър на използяаните пълнежи, за да отговорят на днешните предизвикателни потребности от бърз HPLC анализ, прилагане на LC-MS, разделяне при екстремни условия на рН, както и конвенционални приложения във фармацевтичната, екологичната и хранителната промишленост. Нашите HPLC колони се произвеждат с иновативни технологии както в производството на медии, така и в етапите на пълнене на колоните за уникална селективност и ненадмината възпроизводимост. Високоефективните HPLC колони на Bonna-Agela се класифицират в серии: Unisol; Durashell ; Venusil XBP; Venusil ASB; Bonshell; Innoval;  Optimix и др…

 • SPE Продукти

  Твърдофазната екстракция (SPE) е една от най-използваните техники за пробопотготовка . Тя заменя конвенционалния метод за извличане чрез течност-течност (LLE). Процесът на SPE е миниатюрна версия на течна колонна хроматография. SPE, използва същия тип стационарни фази, използвани в течнохроматографските колони, като  нормална фаза, обратна фаза, йонообмен, афинитетна хроматография и смесен режим в областта на земеделието и храните, биоаналитите, екологичните и съдебномедицинските приложения. Bonna-Agela като лидер на продуктите за хроматографски пълнежи предлага разнообразие от SPE продукти на основата на полимер и силициев диоксид.

 • Продукти за пречистване

  ● Нормална фаза, като обикновен силициев диоксид, деактивиран силициев диоксид и NH2 и др. ● Материали с обратна фаза, като C4, C8, C18 и др. ● Хидрофилни материали HILIC ● Алуминий (неутрален)● Йонообменни смоли

 • GC Колони

  GC Columns And Accessories。