YL Instruments GC, HPLC, AAS , FT-IR и системи за суперчиста вода

logoKато един от водещите производители на аналитични инструменти, YL Instrument Co., Ltd. произвежда надеждни  хроматографии повече от 25 години, като се посвещава изцяло на разработване хроматографски методи и технологии в Южна Корея.

YL произвежда газови хроматографи (GC), масспектрометъри за газова хроматография (GC/MS), високоефективна течна хроматография (HPLC), течено хроматографски квадруполни масдетектори (LC/MS) и софтуер за хроматографски и мас спектрометричен анализ. YL също така осигурява лабораторни системи за пречистване на вода (WPS), газови генератори и FT-IR спектрометри.

YL6500 Газов хроматограф (YL6500 GC)

IQMYQAMEII_20151103142123537

Въведение 5-тото поколение GC на YL започва да бъде нов мощен лидер на пазара на газови хроматографи. Подобреният APC (Advanced Pneumatic Control), монтирането на три газови блока на входа, позволява разширяване на различните GC конфигурации за извършване на сложни анализи.

YL6500 GC осигурява значително по-надеждни и точни данни, благодарение на всяка една част, като се започне от стабилните газови входове до изключително чувствителните детектори. Иновация е и  чувствителния на допир цветен дисплей.

Освен това интуитивната система за обработка на хроматографски данни с удобен за потребителя интерфейс улеснява контрола на инструментите и комуникацията в мрежа (LAN) ускорява процеса на обработка на данни.

Особености ⊙Външен вид
– Уголемен хаптичен цветен LCD дисплей (5.7 „),  показва всички фактори с един поглед – Класически, подходящ за лаборатория дизайн – Интуитивна YL хроматографска система  за обработка наданни и удобен за потребителя изглед Потвърждение
Високоскоростен процес на прехвърляне на данни чрез комуникация в мрежа (LAN)Подобрени APC контролери
– Подобрена хроматографска пещ: Програмиране на рамп / плато: 25/26: Температурна стабилност : ± 0.01 ℃

Стойност

Запазва ценното време на потребителя с високопроизводителен автосамплер

Подобрена функция за кондициониране на колоните

: Автоматично задаване за разделен поток до 5 ml / min при кондициониране на колоните

-Чувствителен детектор за течове (H2)

Предотвратяване на неизправност на фурната (прегряване)

Автоматично спиране, когато вратата на фурната се отвори по време на работа

Композиране Разнообразие
– Максимално 3 броя входове/детектори инсталирани едновременно- 3Предлагат се различни входове : Капилярен ((Раздвоен/нераздвоен) Split/Splitless) / Пакетиран / С вход на колоната- Детектори с висока чувствителност на разположение:1) Пламъчно йонизационен (FID): MDL < 1.5 pg C/sec2) Термокондуктивен (TCD): MDL < 2.5 ng /ml3)Микро термокондуктивен (µTCD): MDL < 400 pg/ml4) Азотно-фосфорен (NPD):MDL < 0.2 pg N/sec, <0.02 pg P/sec5) Пламъчно фотометричен(FPD) : 1.0 pg S/sec, 0.2 pg P/sec

6) Електрон-улавящ детектор (ECD) : MDL < 10 fg/sec

7) Импулсен разряд (PDD)

8) Пулсов фотометричен (PFPD)

9) Масспектрометър (MS)

Приложения Bacterial Acid Methyl Ester(BAME) Mix Analysis 1,2-Hexanediol & Dipropylene Glycol Analysis 1,3-Propanediol Analysis 1,4-butanediol & Succinic Acid Analysis 2-Butyne-1,4-diol Analysis 3,3′-Dimethyl-4,4′-biphenylene Disocyanate Analysis 3-MCPD Analysis in Soybean Sauce 4-Chloroaniline, 2-Naphthylamine Analysis Acetaldehyde Analysis Low Concentration Acetaldehyde Analysis Acetic Acid & Butyric Acid Analysis Alpha-Cypermethrin Analysis Amines Analysis Aromatic Compounds Analysis Aromatic Compounds Analysis in Gasoline Aromatic Compounds Analysis in Atmospheric Air Aromatic Analysis in Gasoline (ASTM Method D5580) 1,4-Butanediol diglycidyl ether(BDDE) & Dipropyl phthalate(DPP) Analysis Benzoic Acid And Phthalic Acid Analysis Benzophenone Analysis Butylene Diglycol Analysis Butylene Glycol Analysis C10-C16 Hydrocarbon Ananlysis Chlorpyrifos & Di-n-Amyl phthalate Analysys Cholesterol Analysis Cholesterol Analysis -2 Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) -Paraffins mix Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) -Paraffins mix -2 Dibutylhydroxytoluene & Dichlorvos(DDVP) Analysis Diethyl phthalate & Transfluthrin Analysis DMM (Dimethoxymethane) Analysis Di-n-Octyl Phthalate (DOP) Analysis Diphenhydramine Hydrochloride Analysis EDG(Diethylene glycol monoethyl ether) BDG(Diethylene glycol monobutyl ether) Analysis EPA 604 phenols 11mix Analysis Monoethanolamine(MEA) Analysis Flavor analysis Gamma-aminopropyl Triethoxy Silane Analysis Propylene Glycol And Diethylene Glycol Analysis HCFC-141b Purity Analysis (1,1-Dichloro-1-fluoroethane) HCHO MeOH EtOH and ACN Analysis in Aqueous Permethrin Analysis in Insecticide Phthalthrin Analysis in Insecticide Phthalthrin Analysis in Insecticide -2 L-muscone Analysis Menthol Analysis Methanol & Menthol Analysis Methanol & Methyl Carbonate Analysis Methanol & Propylene Oxide Analysis MP: Methyl Pyrazine Analysis in Oil and Fat Glycerine Analysis(On Column) Volatile Acid STD 10 mix Organic acids Analysis (with INNOWAX Column) Oxygenates Analysis in Gasoline (ASTM Method D4815) PAHs(Polynuclear Aromatic Hydrocarbons) Analysis PCB-138 Analysis Propionic acid Analysis Impurity(Solvent Purity) Content Analysis in Solvent Squalene Analysis Polystyrene-acrylate Copolymer Analysis TEOS Purity Analysis (Tetraethyl orthosilicate) Thiophene Analysis TNT(Trinitrotoluene) Analysis m-, o-, p-Toluidine Analysis Total Petroleum Hydrocarbon analysis, TPHs Total Petroleum Hydrocarbon analysis, TPHs -2 Total Petroleum Hydrocarbon analysis, TPHs -3 Triethanolamine Analysis TGME Purity Analysis (Triethylene glycol monomethyl ether) Water Analysis in Acetone Water analysis in Acetone -2 Acrylamide Analysis Allethrin Analysis in Insecticide (HPLC) Aroma Compounds in Food C10~C16 Chloroform Analysis Depending on Carrier Gas (by TCD) Ethanol & Styrene Ethanol in Hand Cleanser BTEX(Benzene,Toluene,Ethylbenzene,Xylene) with TD Methylene Chloride Analysis Depending on Carrier Gas (by TCD) n-Hexane and Chloroform Phenol mixture (11 components) -EPA 604 Volatile Free Acid Mixture Standard Volatile Organic Acid mixture Water & Ethanol in Carbon Fibers
Брошура

YL6900 GC/MS (YL6900 GC/MS)

McUUAUQEcE_20151110145201473

Въведение  YL6900 GC / MS от YL Instruments е нов мощен масспектрометър, разработен  за газова хроматография подкрепен от двадесет и две годишен опит в тази област и технология.

Иновативната GC/MS технология поддържа голям брой спектри при най-висока скорост на сканиране (20 000 amu/sec) във всеки GC пик, осигурява широк масов диапазон (1-1200 u) и най-ниската граница на детекция (по-малко от 10fg OFN ) при най-висока чувствителност.

Този GC/MS леснота на работа, мощни протоколи за настройка, най-висока производителност и автоматизация.

Особености 1. Удължен експлоатационен живот на двойния филамент с високоефективен йонизационен

източник.

2.По-ниски граници на детекция.

3. Висококачествена стабилна вакуумна зона и вакуумна система с голям капацитет.

4. Автоматизиран процес на настройка за повишаване на чувствителността, стабилността и възпроизводимостта на MS резултатте.

5. Едновременно инжектиране на пробата с оптимизирано пълно сканиране SIM.

6. Скорост на сканиране (20,000 amu/sec)

7. Дефлекторен електрод за елиминиране на неутралните частици, достигащи до детектор
Подобрява чувствителността на MSD и подобрява съотношението сигнал/шум.

8. Предлага се химична йонизация и сонда за директна проба  (DIP)

9. Софтуерът YL-Clarity предлага лесен контрол на GC/MS и поддържа NIST/MS
 библиотекi

Брошура

 IYUQAQEYIU_20160715091002242

YL9100 HPLC Система (YL9100 HPLC)

Въведение  HPLC системата на YL е създадена, за да осигури изключително съотношение цена / производителност. Продължаващите изследвания и разработки осигуряват високи  характеристики. Най-съвременните производствени съоръжения гарантират, че качеството няма да се компрометира.
С повече от 20 годишен опит, ние сме горди да представим нашето ново поколение HPLC, YL9100 HPLC.
Характеристики ⊙Висока скорост набработка на данните чрез мрежова HPLC система

⊙ YL-Clarity, предназначени за всичко, от което се нуждае една лаборатория

⊙ Подобрена производителност

⊙ Разнообразни приложения

⊙ Точни и надеждни данни

⊙ Стилен и компактен дизайн

Композиране
 YL9110 Кватернерна помпа/ YL9111 Бинерна помпа/ YL9112 Изократна помпа
 IQEcEQMYII_20160714162615524 – брой солвенти: до 4

– Формиране на градиент:4-канален миксер

– Прецизност на смесване:< 0.1%

– Точност на смесване:< 0.5%

 YL9101 Вакумен дегазер
 IQEcEQMYII_20160714162615524 -Брой канали: 4

– Max поток: 10ml/min на канал

> 0~2.0ml/min на канал за 70% дегазиране на метанол

– Мъртъв обем : 925 ul на канал

⊙YL9131 Колонотемпериращо устройство
 IQEcEQMYII_20160714162615524 – Диапазон: 4°C(охлаждане) – 90°C

– Стабилност на температурата: ± 0.05°C

– Прецизност: ±0.5°C

– Брой колони: Max. 3 х 30 cm аналитични

Max. 2 х 30 cm полупрепаративни

⊙YL9120 UV/Vis Детектор
 IQEcEQMYII_20160714162615524 – Спектрален обхват: 190~900nm (две дължини на вълната)
– Скорост на събиране на данни: до 50Hz
– Шум: < ±0.35 × 10-5 AU ,254nm, суха клетка
– Дрифт: < 1 × 10-4 AU/hr
YL9160 PDA Детектор
 IQEcEQMYII_20160714162615524 – PDA Канали:1024

– Спектрален обхват: 190 ~ 950nm

– Шум: 2 × 10-5 AU (суха клетка,1 сек. покачване,254nm)
– Дрифт: 2 × 10-4 AU/hr (корекция на базовата линия),                            0.001AU/ч.(стайна температура)
– точност на дължината на вълната: 1nm (HY-1 Филтър)

 YL9170 RI Детектор
 IQEcEQMYII_20160714162615524 – RI диапазон: 1.00~1.75 RIU
– Шум: ≤ 5 × 10-9 RIU (аналитична) /≤ 10 × 10-8 RIU (полупрепаративна)
– Обем на клетката: 9 ul (аналитична) / 7 ul (полупрепаративна)
⊙YL9180 ELS / YL9181 ELS Детектор
 IQUMcAAMIQ_20160714162713820 -Патентован Thermo-Split / Vapor Phase Control за оптимална чувствителност

Много малък обем на детектора, водещ до най-малкия пик в рамките на 3 сек.

Единичен многофункционален неубилизатор, предназначен за употреба с микро до полу-препаративни скорости на потока.

 

Апликации Acetaminophen Analysis Adenosine Analysis in Functional Cosmetic Antioxidant Analysis Arbutin Analysis in Functional Cosmetic Choline Alfoscerate Analysis Components of Functional Cosmetics Analysis Formic Acid Analysis Lactic Acid Analysis Organic Acid Analysis Palmitic Acid Analysis ρ-Hydroxybenzoate Ester Analysis in Preservatives Benzoic acid and Sorbic acid Analysis Preservatives Analysis Sorbic Acid Analysis Bis-ethyl hexyl oxyphenol methoxyphenyl triazine Analysis in Sun Cream (Tinosorb S® ) 1,2,3-Benzotriazole Analysis 4-CBA, p-Toluic acid & p-Xylene Analysis HAL(5-Aminolevulinic Acid Hexyl Ester Hydrochloride) Analysis HAL(5-Aminolevulinic Acid Hexyl Ester Hydrochloride Analysis -2 ALA (5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride) Analysis 5-Aminotetrazole Analysis α-methylbenzenemethanamine& N-(1-phenylethyl)-Ibuprofen Amide Analysis in Dexibuprofen Acetanilide Analysis Acetone Analysis (with Reversed Column) Acrylamide Analysis Acrylate Analysis Acrylic Acid Analysis Adenosine & Cordicepin Analysis Agricultural Chemical Analysis by HPLC Allethrin Analysis in Insecticide (HPLC) Allicin Analysis in Garlic Aminophenols and Phenylenediamines Analysis Anion Analysis Arbutin Analysis ATC & L-Cysteine Analysis ATP and AMP Analysis Benzalkonium Cl Analysis 1,2-Benzisothiazolinone-3-one Analysis Benzoic Acid Analysis Benzopyrene Analysis Benzopyrene Analysis in Edible Oil and Fat Bifenthrin Analysis Bisphenol A Analysis Caffeine Analysis in Black Coffee Capsaicin Analysis Carbaryl Analysis in Drinking Water Chlorhexidine Gluconate Solution Analysis Chlorhexidine Gluconate Solution Analysis -2 Chloroacetic Acid Analysis Chlorpyrifos Analysis in Pesticides Choline Analysis Citric acid Analysis in Plating Solutions of Electronic Component Colistin Sulfate Analysis Vanillin Analysis (Comparing Waters SAX Column) D-Panthenol (Dexpanthenol) Analysis D-Panthenol (Dexpanthenol) Analysis -2 D-Panthenol (Dexpanthenol) Analysis -3 (HILIC Column) D-Panthenol (Dexpanthenol) Analysis -4 EDTA 2Na Analysis 17β-Estradiol Analysis Ethinyl Estradiol Analysis Etofenprox Analysis Fat and Oil Analysis Flocoumafen Analytical in Rat Poison Formic Acid Analysis -2 Ginkgo Biloba Leaf Extract Analysis Ginkgo Biloba Leaf Extract Analysis -Ginkgolide Glycerine & Acetic Anhydride Analysis Hormones Analysis Hydroquinone Analysis Hydroquinone & Quinone Analysis Kanamycin Analysis Levofloxacin Analysis Lutein Analysis Marine Collagen Analysis Mercaptoacetic Acid (Thioglycolic acid) Analysis Methacrylic Acid Analysis Muconic Acid Analysis in Urine Nickel Sulfamate(NickelLSS) Analysis-Plating additives o-Cresol Analysis o-Cresolphthalein(OCPT) Analysis Oxytetracycline (OTC) Analysis Palmitic Acid Analysis -2 Palmitic Acid Analysis -3 Phenolic Acid Analysis Phenoxy Ethanol & Methyl Paraben Analysis Plating Solution Analysis Plating Solution(Au) Analysis Polish Analysis in Plating Solution Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Analysis (Valve Switching System) Astaxanthin Analysis (Raw material) Canthaxanthin Analysis (Raw material) Risedronate Analysis Salicylic Acid Analysis in Cosmetics Salicylic Acid Analysis in Cosmetics -2 Salicylic acid, Pyridoxin HCL, Resorcinol and Mononitroguajacol Sodium Analysis Salicylic Acid Analysis in Cosmetics -3 Sodium Lactate Analysis Sodium Valproate Analysis Stearyl Glycyrrhetinate Analysis Sucralfate Analysis Sun Block Analysis Tert-Buthyl Pitavastatin Analysis (Cas No. 586966-54-3) Theobromine Analysis Theobromine Analysis -2 Vanillin Analysis -2 Acid Violet 48 Adenosine Aminotetrazole and Tolylbiguanide Amygdalin in Apricot Kernels Berberine in Coptis Hesperidin in Citrus Peel Hydroxybenzotriazole & PEG(Peptide Synthesis)_Gradient Mode Hydroxybenzotriazole & PEG(Peptide Synthesis)_Isocratic Mode Hydroxybenzotriazole Potassium Bromate with Post Column Derivatization Puerarin in the Root of Kudzu Plant Reactive blue 19 Resorcinol Tacrolimus

YL9900 LC/MS система

AMAUYMUAYU_20160713164802649Въведение  YL9900 MS предоставя важна информация бързо и ускорява рапотния процес.  Съвременните органични лаборатории станаха автоматизирани, но масовите тестове в реално време остават невъзможни.

YL 9900 MS е най-умният инструмент за масспектрометрия, ако сте биофармацевтична компания, академично учебно заведение или изследователска лаборатория или  индустрия, изискваща масови анализи.

Характеристики ⊙ Компактен размер
⊙ Висока производителност
⊙ Идеален дизайн
⊙ Лесно опериране
⊙ Fast Analysis

– ESI/ APCI (Спревключване с минимално усилие, възможност за инсталиране)
Функция на хистограмата, за получаване на по-прецизна картина
Свежа нова перспектива и алтернатива на традиционните продукти на МС
– Дизайн за работа в камина
– Бързи отговори за работа в лаборатории с ограничено пространство

 

aquaMAX-Основна система за пречистване на вода (Type II & III) (aquaMAX-Basic)AEUMIcMEUA_20160713161002664

YL Basic 360 Series е система за пречистване на вода, която произвежда чиста вода от чешмяна или подземна вода.Тази система може да отстрани повече от 99% неорганични и органични замърсители от захранващата вода.

⊙TНай-високо качество на водата

Лесен за надстройване чрез добавяне на R.O Post Pack за производство на тип Ⅱ вода (ASTM)

Автоматично промиване, за да се поддържа постоянно качество на водата.

Сензорна клетка за показване на точното качество на водата (проводимост & съпротивление)

с автоматична температурна компенсация

 Удобства за потребителите

Филтър тип клип с едно докосване: Лесна  подмяна на филтрите от потребителя

– Самопроверка, за подмяна на филтъра, Автоматично изплакване и проверка

Разделени модули за лесна поддръжка

 Safety Function

– Pressure Regulator to prevent the instrument from damage by constant

pressure.

– Pressure blocking: High and low pressure limit blocking for safe operation

 Attractive price

– The higher water quality you get, the lower cost we provide.