ADInstruments

Компанията ADInstrumens е съсредоточила своята дейност в разработката и производството на комплексни гъвкави решения в помощ на учените за добиване, съхранение и анализ на данни бързо и ефективно.

PowerLAB

Нашите адаптивни образователни системи осигуряват всички експерименти, хардуер и софтуер, които трябва да преподават и създават стимулираща учебна среда, за да е възможно свързването на теорията с практиката.

Софтуер за добиване, съхранение и анализиране на данни
LT сензори