Bio-Logic Science Instruments Potentiostats/Galvanostats, Battery Testing, Circular Dichroism

biologic-logo_Потенциостати/Галваностати, Тестери за акумулатори и батерии , Сканиращи инструменти, Кръгов дихроизъм

Bio-Logic Science Instruments SAS  е френски разработчик и производител на високопроизводителни лабораторни научни инструменти и софтуер..

Електрохимия

EC-LAB  Electrochemistry

vsp-300-1

Исторически първият от нашите потенциостати бе предназначен да изследва вмъкнати съединения с дълго времена тестване, дължащо се на бавни дифузионни процеси. Това беше MacPile, многоканален инструмент, който работеше в галваностатичен или потенциостатичен режим (всеки канал беше предназначен за един от двата режима). Впоследствие интересът към многоканалните потенциостати се увеличи с тестването на батерията, изследването на корозията, фотоволтаиката, тестването на материали, разработването на горивните клетки и биосензори. Разработена е нова универсална електрохимична работна станция, която да отговори на всички тези приложения.

 

Bio-Logic се гордее с най-пълната предлагана продуктова гама на пазара:

• Единичен потенциоста / галваностат / ZRA като SP-150, SP-200, SP-300 (също конфигурируем като бипотентиостат).
• Многоканален потенциостат / галваностат / ZRA като VSP, VSP-300, VMP3, които предлагат до 16 канала за измерване на 16 батерии или суперкондензатор паралелно. Налице специфичен режим за извършване на измервания с много  електроди, особено подходящо за корозионни или сензорни изследвания.
• Електрохимичната импедансна спектроскопия (EIS) е налична като опция за всеки инструмент. Управлява се от вграден анализатор за честотна характеристика (FRA).
• Предлагат се и опционални усилватели на ток и напрежение.

Всички инструменти са контролирани от EC-LabⓇ софтуер. Той включва всички стандартни електрохимични техники като CV, амперметрия, потенциометрия, пулсираща техника, електролиза, ZRA …
Съществуват и усъвършенствани техники на критична температура на проникване (CPT), RDE, RRDE, eQCM, спектроелектрохимични измервания, IMVS или аналогов рамп.
EC-Lab ™ е не само софтуерен мониторинг. Той включва и инструменти за анализ като Z Fit (моделиране на данни EIS), CV Fit (волтаметрично монтиране), Levich, Tafel Fit, Rp Fit.
В допълнение
в портфолиото на EC Lab са включени и аксесоари (електроди, електрохимична клетка, RDE, QCM), които покриват цялото приложение .

Бърза кинетика, спектроскопия и фотосинтеза

CD-LAB  Kinetics & Spectroscopy

mos-500-stopped-flow

CD-Lab дивизията е историческо разделение на Bio-Logic. Тя обхваща проектирането, разработването и производството на системи, предназначени за бърза кинетика и спектроскопия. Инструментите за бързо кинетично производство се основават главно на третото ни поколение смесители при стационарен поток SFM-2000/3000/4000. Предлага ултра-кратко мъртво време на работа с малък обем и модулност, така че спряният поток може да се използва с много голям брой детектори. QFM-4000 е световен референт за приложения с  охлаждане на потока в микро обеми .

Нашата гама от спектроскопи включва оптимизирани спектрометри, разработени за бързи кинетични измервания (MOS-200, MOS-200 / M и MOS-DAD), и MOS-500 световен клас кръгов дихроизъм. Иновативният и патентован дизайн на MOS-500 осигурява изключителна производителност и прецизност в обхвата на дължината на вълната, чувствителността и скоростта. Благодарение на модулния си дизайн, MOS-500 е много повече от CD спектрополяриметър, тъй като предлага стандартно множество режими на детекция  .

CD-Lab дивизията включва също така уникалния спектрометър JTS-10 помпа-сонда за фотосинтетични изследвания и Rapid Solution Changer (RSC-200) за електрофизиологични приложения.

Създадени широка гама от аксесоари за допълване на тези инструменти.

Тестери за батерии и устройства за съхранение на електрическа енергия

BT-LAB  Battery testing

BCS-seriesОтделът BT-Lab обхваща проектирането, разработването и производството на системи, посветени на литиево-йонната батерия и тестването на свръхкондензатори. Тази млада дивизия споделя същата технология с високо ценените инструменти на EC Lab.

За покриване на широк спектър от приложения и тестове на акумулатори, набора от инструменти базиран около серията BCS-8xx акумулаторни циклатори (заряд/разряд) и серията MPG-2xx серията R & D акумулаторни тестери.

Със серията BCS-8xx идва с специално разработения софтуер BT-Lab и ModuloBat, за да отговори на изискванията на индустрията за производство на батерии с висок капацитет. В допълнение, всички стандартни потенциостатични и галваностатични техники също са на разположение:

 

 •  Електрохимична импедансна спектроскопия (EIS) 
 • Циклична волтаметрия (CV)
  • Галваностатична интермитентна титрационна техника (GITT)
  • Техника на потенциостатично интермитентно титруване (PITT)
  • Кулоново
  определяне на ефективността (CED)
  • Определяне на капацитета на батерията (BCD)
  • Градски профил

Широка гама от аксесоари са създадени и за допълване на тези инструменти:

• Токов колектор
• Държачи за акумулатори тип монета и цилиндрична батерия
• Дилатометър
• Температурна климатична камера

Системите BT-Lab предлагат висококачествено съотношение на производителност с уникални възможности, като стандарт за електрохимична импедансна спектроскопия (EIS) на всеки канал, 18-битов ADC, токов обхват от 10μА до 120А …
Независимо дали става дума за формиране, класиране или презареждане на батерии, BT-Lab предлага съвременна фамилия тестери за батерии в постоянна еволюция, за да отговори на нуждите на клиента.

 

Тестване на материалите

MT-LAB  Material testing

mcs-10MT-Lab дивизия предлага цялостно решение за характеризиране на материали (твърди, колоидни, смеси, прахове, течности) в широк температурен диапазон и под контролирана атмосфера. Това решение включва импедансни анализатори, прободържачи, блокове за контрол на температурата и софтуер MT-Lab®. Основното приложение е температурно зависимите измервания на електрическите, диелектричните свойства и кинетичните параметри в температурния диапазон (-40 ° C до 1100 ° C) при контролирани условия (инертен и активен газ).

 

 

 

 

Електрохимични сканиращи системи

SCAN-LAB  Scanning systems

sds-3702

SCAN-Lab е дивизията, посветена на сканиращите работните станции на Bio-Logic. Основната цел на тези инструменти е да се получи електрохимична информация в локален мащаб. Класическото електрохимично изследване например с анализатор на потенциоста / галваностат / импеданс само дава информация, която е средно явление, което се проявява по цялата повърхност на електрода.

Сканиращата микроскопия осигурява снемане и анализ на локалната електрохимична информация в микрометровата скала, което позволява на потребителя да разбере по-добре глобалните свойства на всеки материал, участващ в електрохимията.
Инструментите SCAN-Lab трябва да се считат за инструменти за
анализ на електрохимичното разпределение  с разделителна способност от микрометър за местно електрохимично изследване.

Приложенията варират от корозия, съхранение на енергия, покрития, сензори, биоелектрохимия, фотоволтаици. Инструментите SCAN-Lab могат да се използват за микро-механична обработка, молекулярно присаждане, потбор на катализатори, локализирани корозии на всякакви хетерогенни материали (структурни метали, батерийни електроди, покрити проби …).

Всеки инструмент е модулен и може да изпълнява няколко локални техники:

M370 M470
Сканираща електрохимична микроскопия (SECM)
• Променливотокова сканираща електрохимична микроскопия (ac-SECM)
Сканираща електрохимична микроскопия на прекъсващи контакти (ic-SECM)
• Комбинирана ic-ac сканираща електрохимична микроскопия (ic-ac-SECM)
• Сканиращ вибриращ електрод (SVET)
• Сканираща Келвинова сонда (SKP)
Капацитивно измерване / проследяване на височината  (CHM / CTM)
Локализирана електрохимична импедансна спектроскопия  (LEIS)
Сканираща система  капчици / клетка  (SDS / SDC)
• Променливотокова сканираща система  капчици / клетка  (ac-SDS / ac-SDC)
Безконтактно оптично повърхностно профилиране (лазерно)  (OSP)

M470 е най-новият модел и предлага повече техники, по-висока точност на позициониране и е съвместим с инструменти Bio-Logic (серия PMP-300 напотенциостат / галваностат / FRA)

Електрофизиология

Bio-Logic SAS е проектирала инструменти за различни области и приложения: