Brookhaven Instruments Corporation

 brookhaveninstruments

brookhaven-logoНай-усъвършенстваният DLS инструмент с True PALS
Аналитични инструменти за определяне на размера на частиците
Дзета потенциални анализатори.
Аналитични инструменти за определяне на молекулярно тегло.
Изследователски гониометър и лазерна система за разсейване на светлината (Laser Light Scattering System)

 

Аналитични инструменти за определяне размера на частиците размера на частиците
Когато размерът на частиците е важен

Новосъздадената серия NanoBrook включва обратно светлпразсейване при 173 ° в допълнение към традиционните 90 °, използвани при динамично разсейване на светлината (DLS).

Аналитични инструменти за определяне на дзета потенциал (зета подвижност)
Когато Дзета потенциалът е важен

Почти всички частици или макроскопични материали в контакт с течност придобиват електронен заряд на техните повърхности. Дзета потенциалът е важен и полезен индикатор за този заряд, който може да се използва за предсказване и контрол на стабилността на колоидните системи  – суспензии или емулсии.

Аналитични инструменти за определяне на молекулно тегло
Когато молекулното тегло е важно

Молекулното тегло и размера са две ключови свойства на всички макромолекули, включително биологично важни и синтетични полимери. Ефективността и процесирането са пряко свързани с тези параметри.

 

Хроматографски детектори и аналитични инструменти
Когато хроматографията е важна

Детайлния размер или дистрибуцията по маси е полезна в много области, като изследване на агрегацията на протеини и разбиране (или предвиждане) на свойствата на полимера.

 

Аналитични инструменти базирани на Laser Light Scattering (Статично лазерно светлоразсейване)


Когато светлоразсейването на светлината е важно

Светлоразсейване се случва, когато поляризиращите се частици в пробата се къпят в осцилиращо електромагнитно поле на лъча светлина. Различното поле индуцира осцилиращи диполи в частиците и тези диполи излъчват светлина във всички посоки.

Софтуер

Когато софтуерът е важен

Интегриран софтуер DLS, ELS и PALS за характеризиране на частиците. Единична, филтрируема база данни. Excel, PDF, CSV експортируеми отчети.