Nicoya Lifesciences-апаратура за повърхностен плазмонен резонанс

NICO_Logo_Stacked_Transparent-no-paddingNicoya Lifesciences е екип от инженери и учени с богат опит, работещ в челните редици на нанотехнологиите, биохимията и оптичните сензори. Компанията е базирана във Ватерло, Онтарио – известно като Силиконовата долина в Канада.

Мисия на Nicoya Lifesciences е да създава висококачествени сензорни продукти с уникални, иновативни дизайни на пазара, за разрешаване някои от най-важните проблеми в света.
ЕЛТА 90 предлага на българския пазар апаратите за повърхностен плазмонен резонанс- Open SPR и Open SPR-XT, както и съответните реагенти, сензори и софтуери за тях.
Първият в света настолен SPR- Open SPR осигурява висококачествен, без етикети анализ на взаимодействието за част от цената на съществуващите решения. Уникалната нано структурирана сензорна повърхност използва локализиран SPR (LSPR), за да доставя повторяеми, много чувствителни кинетични данни.
Blue_OpenSPRАпаратът е идеално решение за научни изследователи, централни съоръжения, промишлеността, научноизследователска и развойна дейност. Приложим е при кинетика / афинитетна характеристика, конкурентни анализи, таргетна идентификация, мапинг на епитоп, скрининг, концентрация
и др.

 
 
 
 
 
 

OpenSPR-XT_BenchOpenSPR-XT– Първият автоматизиран анстолен SPR.  OpenSPR-XT е конструиран с мощна, но достъпна нанотехнологична биосензорна платформа. Той е безпроблемно интегриран със сложна автоматизирана система за вземане на проби, позволяваща напълно автоматизирана работа 24 часа в денонощието. Апаратът е идеално решение за научни изследователи, централни съоръжения, промишлеността, научноизследователска и развойна дейност. Приложим е при кинетика / афинитетна характеристика, конкурентни анализи, таргетна идентификация, мапинг на епитоп, скрининг, концентрация
и др.

 
 
 
openspr-ReagentsРеактиви за OpenSPR
Спестете време и подобрете резултатите си, като използвате нашите оптимизирани буфери и реагенти. Нашите буфери и реагенти са специално разработени, за да увеличат максимално ефективността на инструмента OpenSPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

openspr-accessories

 

 

OpenSPR аксесоари
Нуждаете се от нов обем  на проби, поточна клетка или някои съвети за инжектиране? Свържете се с нас за допълнителна информация и консултация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High_Sensitivity_Sensor_2018_Стандартни сензорни чипове

Нашите датчици за нанотехнологии са произведени до най-високо качество, за да осигурят последователни и повторяеми измервания на половината от цената на традиционните сензори. Постигаме по-малко от 2% CV за всички критични оптични свойства. Нашите сензори са стабилни в различни разтворители, буфери и реагенти.

 

 

 

 

 

 

 

Standard_Sensor_Chip_2018_Високочувствителни сензорни чипове

Нашата линия от сензори за висока чувствителност осигурява допълнителен тласък на чувствителността за вашите най-трудни SPR приложения. Повишената локализирана чувствителност е особено благоприятна за анализ на малки молекули и може да се използва и за усилване на сигналите на други по-големи биомолекули. Сензорите с висока чувствителност са съвместими само с 2-каналния OpenSPR и се предлагат в повърхностните химикали Carboxyl, NTA и Streptavidin.

 

 

 

 

 

 

Screecapture_video

OpenSPR Software Suite

Нашият OpenSPR софтуер се използва изключително с инструмента OpenSPR. Той позволява контрол на инструмента и събиране на данни в реално време. Софтуерът OpenSPR е включен при закупуването на OpenSPR Starter Kit.

 

 

 

 

 

 

 

 

TraceDrawerTraceDrawer Software

TraceDrawer е най-доброто решение за работа с данни в реално време и работи безпроблемно с данните, произведени от инструмента OpenSPR. Той може да се използва и с данни, генерирани от всеки инструмент за анализ в реално време, когато данните са в подходящ формат (.txt или .csv файлови формати).

TraceDrawer може да се използва за публикуване на данни за процеса (изрязване, преместване, изходна линия, комбиниране на данни от няколко експеримента), оценка на кинетичните константи (kon и koff), оценка на конфигурациите на афинитета и EC50, създаване на отчети и създаване на публикувани данни. За кинетичен анализ са вградени няколко различни модела за анализ. TraceDrawer е чудесно средство за организиране, обработка и представяне на данните ви.

 

 

За допълнителна информация се свържете с нас на посочените телефони и e-mail или посетете сайта на производителя https://nicoyalife.com/