Pion-inc

Pion

Rainbow®

Базираната на оптични влакна оптика Rainbow ™ използва патентована in situ технология и софтуер за изчерпателен анализ на данните от тестване в най-сложните среди за разтваряне. Получете повече информация от dissolution теста,чрез издръжлива и надеждна in situ технология. Независимо дали са формулировки, разработка на методи или контрол на качеството, Pion Rainbow ™ е оптично решение, което отговаря на вашите нужди.

Повече

 

µDISS Profiler™

µDISS Profiler е система, задвижвана от оптика Rainbow ™, която използва система за разтваряне с малък обем, наречена MiniBath. Тествайте до осем лекарствени продукта паралелно с помощта на AuPro софтуер, за да контролирате разбъркването и за получаване на съвършени данни от спектроскопията. Намалете количеството API и средата, необходими за дисолюшън теста, докато събирате  данните, необходими за вземане на критични решения.

 

Повече

 µFLUX™

MFLUX е най-новото средство на Pion в своята линия на in situ измервателна технология. Съчетавайки данните от експеримента за разтваряне с трансмембранно проникване, системата μFLUX е идеалният инструмент за вземане на ранни фармакокинетични решения. Независимо дали се оценява ефектът на различните носители за формулиране върху FLUX, или оценката на предклиничните резултати, основани на рН или храна, μFLUX на Pion е удобен и мощен in vitro инструмент.

Повече

PULSE™

PULSE системата на Pion е компактно и рентабилно решение за определяне на рКа, log P / D и потенциометрична разтворимост. Също така се предлага с in situ UV детекция на слабо-разтворими съединения. Предлага се осем позиционен автосемплер за по-висока производителност. PULSE е идеалното решение за определяне на йонизация и липофилност. С хардуера и софтуера, проектирани и разработени в рамките на собствената аналитична лаборатория на Pion, PULSE със сигурност ще предостави на вашата лаборатория здрав инструмент за разработване на лекарства.

Повече

PAMPA™

 PAMPA системата на Pion е най-научно стабилният търговски модел, който се предлага днес. Понастоящем се предлага  моделите GIT (гастроентериален тракт), BBB (Кръвномозъчната бариера) и Skin (кожа),. PAMPA (паралелен анализ на изкуствена мембранна пропускливост) е 96-ямков високопродуктивен анализ за определяне на пасивна пропускливост на съединенията през бариерите. С близо две десетилетия опит, публикации и практически опит, Pion не само продава PAMPA, а и помага на клиенти на PAMPA в техните изследвания.

Повече

µSOL™

µSOL е високопроизводителен 96-ямков формат за определяне на разтворимостта. Спестете пари, като съхранявате ценното API, като сте уверени, че измервате разтворимостта на съединенията си. µSOL Evolution ™ е мощен in vitro роботизиран инструмент за измерване на разтворимостта на лекарствата. Използвайте опита на Pion в измерванията на разтворимостта, като използвате тези високопроизводителни решения.

Повече