Бързи комбинирани антигенни тестове за COVID-19, Инфлуенца А/В и RSV

Бърз комбиниран антигенен тест за детекция и разграничаване на SARS-CoV-2 + Influenza A + Influenza B – касета

Количество: 20 т./оп. + включени тампони за вземане на проби

Тип проба: назофарингеалнен секрет

Бърз комбиниран тест за детекция и разграничаване на SARS-CoV-2 +  Influenza A + Influenza B + RSV, касета

Количество: 20 т./оп. + включени тампони за вземане на пробиТип проба: назофарингеалнен секрет

За допълнителна информация се свържете с нас на посочените координати.