Antitoxin- кръвногрупови серуми

antitoxin-gmbh02Антитоксин- немско качество и прецизност в определянето на кръвни групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широката гама продукти включва:

01.001-10.36 Anti – A

01.003-10.36 Anti – B

01.005-10.36 Anti – AB

04.007-05.36 Anti – A1

04.008-05.36 Anti – AHp

01.009-05.36 Anti – H

01.011-10.36 Anti – D

01.219-10.36 Anti – CDE

01.022-05.36 Anti – Cw

01.018-05.36 Anti – C

01.025-05.36 Anti – c

01.029-05.36 Anti – E

01.033-05.36 Anti – e

01.118-02.36 Anti – P1

01.088-05.36 Anti – M

01.040-02.36 Anti – N

01.124-02.36 Anti – S

01.130-02.36 Anti – s

01.047-05.36 Anti – K  (K1)

02.050-02.36 Anti – Cellano

02.053-02.36 Anti – Fya

02.054-02.36 Anti – Fyb

02.057-02.36 Anti – Jka

02.058-02.36 Anti – Jkb

01.059-02.36 Anti – Jka

01.089-02.36 Anti – Lea

01.049-02.36 Anti – Leb

02.061-02.36 Anti – Lua

02.062-02.36 Anti – Lub

02.065-02.36 Anti – Kpa

02.066-02.36 Anti – Kpb

02.063-02.36 Anti – Xga

02.148-02.36 Anti – Coa

02.067-02.36 Anti – Cob

02.128-02.36 Anti – Dia

02.164-02.36 Anti – Wra

02.136-02.36 Anti – Jsb

02.146-02.36 Anti – Vw

03.140-10.36 AHG – serum

01.312-10.36 AHG – serum

06.086-10.36 Bromelin

05.087-10.36 Bromelin-control

05.147-10.36 Control-solution

06.129-10.36 Liss

06.119-10.36 30% RA

01.900-50.36 ABO-trol® forte II

01.901-30.36 ABO-trol® forte plus