BioVendorИзключително богата гама ELISA китове, притежаващи IVD CE марка и подлежащи на постоянен качествен контрол. 2 Screen Islet Cell Autoantibody Human ELISA, 5α-Androstane-3α,17β-diol Glucuronide, 5α-Androstane-3α,17β-diol Glucuronide ELISA,8-OHdG,8-OHdG Check Human ELISA (Multispecies specificity),8-OHdG Check (Ultrasensitive) Human ELISA (Multispecies specificity),17α-Hydroxyprogesterone, 17α-Hydroxyprogesterone ELISA90K/Mac-2BP s90K/Mac-2BP Human ELISA,Acetylcholine Receptor Autoantibody,Acetylcholine Receptor Autoantibody Human ELISA и др.

Висококачествени рекомбинантни протеини.


Обширна гама антитела, като : ANTI-HUMAN CARDIOTROPHI N- 1, ANTI-HUMAN CAT HePSI N k , ANTI-HUMAN ClARA Cell PROTЕIN, ANTI-HUMAN ClUSTeRIN , ANTI-RAT ClUST eRI N , ANTI-HUMAN CySTAT I N C , ANTI-HUMAN CySTAT I N C , ANTI-HUMAN eNDOSTAT I N, ANTI-HUMAN ep-CAM и др.