Invivoscribe

invivoscribe_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invivoscribe e водещ доставчик на клинично-валидирани молекулярно
диагностични тестове за определяне, класифициране и мониториране на
левкимии, лимфоми и други лимфопролиферативни заболявания.
Invivoscribe предлага богат набор от PCR-базирани китове за определяне
на генни пренареждания, хромозомни транслокации и генни мутации.

IdentiClone(TM) Gene Clonality Assays
– IGH Gene Clonality Assays
– IGK Gene Clonality Assays
– IGL Gene Clonality Assays

– TCRB Gene Clonality Assays
– TCRD Gene Clonality Assays
– TCRG Gene Clonality Assays

IdentiClone(TM) Gene Translocation Assays
– BCL1/JH t(11;14) Translocation Assays
– BCL2/JH t(14;18) Translocation Assays

LeukoStrat(TM) Gene Mutation Assays – FLT3 Mutation Assay

no-flash-placeholder