R-Biopharm

 

 

 

 

 

 

 

Бързи тестове за антигнна детекция:

 

 

 

 

 

 

N1402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерии

 • N0703: RIDA®QUICK Clostridium difficile GDH
 • N2403: RIDA®QUICK Campylobacter

 

Токсини

 • N0803: RIDA®QUICK Clostridium difficile Toxin A/B
 • N2202: RIDA®QUICK Verotoxin / O157 Combi (dipsticks)
 • N2203: RIDA®QUICK Verotoxin / O157 Combi (cassettes)

Паразити

 • N1102: RIDA®QUICK Giardia (dipsticks)
 • N1103: RIDA®QUICK Giardia (cassettes)
 • N1122: RIDA®QUICK Cryptosporidium/Giardia Combi (dipsticks)
 • N1123: RIDA®QUICK Cryptosporidium/Giardia Combi (cassettes)
 • N1202: RIDA®QUICK Cryptosporidium (dipsticks)
 • N1203: RIDA®QUICK Cryptosporidium (cassettes)
 • N1702: RIDA®QUICK Entamoeba (dipsticks)
 • N1703: RIDA®QUICK Entamoeba (cassettes)
 • N1722: RIDA®QUICK Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba Combi (dipsticks)
 • N1723: RIDA®QUICK Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba Combi (cassettes)

Вируси

 • N0902: RIDA®QUICK Rotavirus (dipsticks)
 • N0903: RIDA®QUICK Rotavirus (cassettes)
 • N1002: RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (dipsticks)
 • N1003: RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi (cassettes)
 • N1402: RIDA®QUICK Norovirus
 • N1403: RIDA®QUICK Norovirus

N1402B

ЕЛАЙЗА Тестове

Детекция антигени

Вируси
Кат. номер Продукт Брой тестове
C1001 RIDASCREEN® Adenovirus 96 теста
C1301 RIDASCREEN® Astrovirus 96 теста
C1401 RIDASCREEN® Norovirus – 3rdGeneration 96 теста
C0901 RIDASCREEN® Rotavirus 96 теста
Бактерии
Кат. номер Продукт Брой тестове
С2401 RIDASCREEN®Campylobacter 96 теста
Токсини
Кат. номер Продукт Брой тестове
C0801 RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B 96 теста
C0601 RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin 96 теста
C2201 RIDASCREEN® Verotoxin 96 теста
Паразити
Кат. номер Продукт Брой тестове
C1201 RIDASCREEN® Cryptosporidium 96 теста
C1701 RIDASCREEN® Entamoeba 96 теста
C1101 RIDASCREEN® Giardia 96 теста

Детекция на антитела

Вируси
Кат. номер Продукт Брой тестове
К10** RIDASCREEN® Adenovirus IgA, IgG 96 теста
К66** RIDASCREEN® EBV EBNA IgG 96 теста
К67** RIDASCREEN® EBV VCA IgG, IgM 96 теста
К51** RIDASCREEN® HSV 1 IgG, IgM 96 теста
К50** RIDASCREEN® HSV 1+2 IgG, IgM 96 теста
К52** RIDASCREEN® HSV 2 IgG, IgM 96 теста
К63** RIDASCREEN® Influenza A IgA, IgG 96 теста
К57** RIDASCREEN® Influenza A/B IgA, IgG 96 теста
К64** RIDASCREEN® Influenza B IgA, IgG 96 теста
К54** RIDASCREEN® Masern / Measles Virus IgG, IgM 96 теста
К55** RIDASCREEN® Mumps Virus IgG 96 теста
К58** RIDASCREEN® Parainfluenza 1,2,3 IgA, IgG 96 теста
К60** RIDASCREEN® Parvovirus B19 IgG, IgM 96 теста
К59** RIDASCREEN® RSV IgA, IgG, IgM 96 теста
К5931 RIDASCREEN® RSV IgM 96 теста
К5621 RIDASCREEN® VZV IgG 96 теста
К56** RIDASCREEN® VZV IgA, IgG, IgM 96 теста
К5631 RIDASCREEN® VZV IgM 96 теста
Бактерии
Кат. номер Продукт Брой тестове
K25** RIDASCREEN® Bordetella IgA, IgG, IgM 96 теста
K32** RIDASCREEN® Borrelia IgG, IgM 96 теста
K38** RIDASCREEN® Diphtherie IgG 96 теста
K23** RIDASCREEN® Helicobacter IgA, IgG 96 теста
K43** RIDASCREEN® Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM 96 теста
K37** RIDASCREEN® Tetanus IgG 96 теста
KGM31 RIDASCREEN® Chlamydia IgG/IgM 96 теста
K29** RIDASCREEN® Chlamydia trachomatis IgA 96 теста
KGM29 RIDASCREEN® Chlamydia trachomatis IgG/IgM 96 теста
K28** RIDASCREEN® Chlamydophila pneumoniae IgA, IgG, IgM 96 теста
Паразити
Кат. номер Продукт Брой тестове
K67** RIDASCREEN® Echinococcus IgG 96 теста
K17** RIDASCREEN® Entamoeba histolytica IgG 96 теста
K7121 RIDASCREEN® Leishmania Ab 96 теста
K77** RIDASCREEN® Taenia solium IgG 96 теста
K74** RIDASCREEN® Toxocara IgG 96 теста
K7521 RIDASCREEN® Trichinella IgG 96 теста
Гъби
Кат. номер Продукт Брой тестове
K90** RIDASCREEN® Candida IgA, IgG, IgM 96 теста