TexasBioGene


Типизиращи китове Клас I използващи секвенционно базирано типизиране (SBT)

HLAssure™ SBT HLA A Typing Kit
HLAssure™ SBT HLA A Typing Kit (E)
HLAssure™ SBT HLA B Typing Kit
HLAssure™ SBT HLA B Typing Kit (E)

Типизиращи китове Клас II използващи секвенционно базирано типизиране (SBT)

HLAssure™ SBT HLA DRB Typing Kit
HLAssure™ SBT HLA DRB Typing Kit (E)

Комбинирани типизиращи китове Клас I и Клас II използващи секвенционно специфични праймери (SSP)

Morgan™ HLA SSP ABCDRDQ Typing Kit: 1 test/tray
Morgan™ HLA SSP ABDR Typing Kit: 2 tests/tray
Morgan™ HLA SSP ABDR Typing Kit: 1 test/tray

Типизиращи китове Клас I използващи секвенционно специфични праймери (SSP)

Morgan™ HLA SSP ABC Typing Kit: 2 tests/tray
Morgan™ HLA SSP ABC Typing Kit: 1 test/tray
Morgan™ HLA SSP A Typing Kit: 4 tests/tray
Morgan™ HLA SSP B Typing Kit: 2 tests/tray
Morgan™ HLA SSP C Typing Kit: 4 tests/tray

Типизиращи китове Клас II използващи секвенционно специфични праймери (SSP)

Morgan™ HLA SSP DRB/DQB Typing Kit: 3 tests/tray
Morgan™ HLA SSP DRB Typing Kit: 4 tests/tray
Morgan™ HLA SSP DQB Typing Kit: 12 tests/tray

HLA B27 SSP Typing Trays

Morgan™ HLA SSP B27 Typing Kit: 96 tests/tray
Morgan™ HLA SSP B27 Identification Typing Kit: 12 tests/tray

DrugHLA SSP Typing Tray

DrugHLA™ SSP B*5701 Typing Kit: 12tests/tray