Megacor Diagnostik

                    Широка гама тестове за ветеринарна медицина – бързи тестове, ELISA, имунофлуоресцентни тестове и PCR. За допълнителна информация се свържете с нас на посочените координати, или посетете следния ЛИНК        


VMRD

Диагностични тестови китове Anaplasma cELISA Babesia caballi cELISA Babesia equi cELISA Bluetongue Virus cELISA Bluetongue Virus AGID Bovine Leukemia Virus ELISA Bovine Spongiform Encephalopathy IHC Caprine Arthritis-Encephalitis Virus cELISA Equine Infectious Anemia Virus AGID Equine Infectious Anemia Virus ELISA Escherichia coli K99 PilitestTM14 Malignant Catarrhal Fever Virus, cELISA Neospora caninum cELISA FA реагенти Bovine Adenovirus […]


X-oVo

Серологични реагенти Антиген Серуми Avian Influenza Avian Influenza H1N1 A/duck/It/1447/05 (Positive Sera) H2N3 A/duck/Germ/1215/73 H1N1 A/duck/It/1447/05 H3N8 A/pass/It/6000/V00 H2N3 A/duck/Germ/1215/73 H3N8 A/psitt/It/2873/00 H3N8 A/pass/It/6000/V00 H4N8 A/cockatoo/Eng/72 H3N8 A/psitt/It/2873/00 H5N1 A/mallard/It/3401/05 H4N8 A/cockatoo/Eng/72 H5N2 A/turk/It/80 H5N1 A/mallard/It/3401/05 H5N2 AGID H5N2 A/turk/It/80 H5N3 A/duck/It/775/04 H5N3 A/duck/It/775/04 H5N9 A/ck/It/22A/98 H5N9 A/ck/It/22A/98 H6N2 A/turkey/Canada/65 H6N2 A/turkey/Canada/65 H7N1 A/ck/It/1067/V99 H7N1 […]


LDL

PIGTYPE® Продуктовите линии PIGTYPE® и SALMOTYPE®съдържат серологични китове за детекция на инфекции в свински серум, плазма и месен сок. 01-102/1 SALMOTYPE® Pig Screen Salmonella 1 Plate (strips) 01-102/5 SALMOTYPE® Pig Screen 5 Plates 01-102/20 SALMOTYPE® Pig Screen 20 Plates 01-201 PIGTYPE® YOPSCREEN Yersinia 1 Plate (strips) 01-301/5 PIGTYPE® CSFV Classical Swine Fever 5 Plates (strips) […]