Параметри на Sysmex подпомагащи диагностиката

advanceПараметри на SYSMEX, които спомагат за диагностиката:
незрели гранулоцити (IG), фракция незрели тромбоцити (IPF), Еквивалент на ретикулоцитна хемоглобинизация (Ret-He), еротробласти (NRBC), фрагментоцити (FRC), Хипохромни и хиперхромни еротроцити (HYPO-He и HYPER-He ) – параметри от ретикулоцитния канал, микро и макроеротроцити (MicroR и MacroR) , гранулации в неутрофилите (NEUT-SSC).

Линк към информация