Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH

chromsystemsChromsystems предлага най-добрите в класа технологии за клиничен анализ чрез HPLC и мас спектрометрия. Нашите решения се използват в световен мащаб в стотици клинични лаборатории и помагат да се предоставят надеждни и точни резултати, на които лекарите и пациентите наистина могат да разчитат. Ние също така гарантираме, че нашите продукти са икономически изгодни и лесни за използване.

HPLC и LC-MS / MS са избрани методи за определяне на широк диапазон от клинични параметри. Предлагаме анализи, които помагат на лабораториите да извлекат максимална полза от тези техники с голям брой параметри. Позволяваме на лабораториите да добавят нови параметри към диагностичната си програма и да разширяват обхвата си на тестване без предварителна техническа експертиза. Те могат веднага да започнат анализа с минимално време за подготовката на пробата. Нашият набор от параметри обхваща редица области като неонатален спининг , терапевтичен лекарствен мониторинг, стероиден анализ, профилиране на витамини и др. Ние непрекъснато разширяваме портфолиото си с допълнителни тестове, китове за UHPLC и автоматизирани решения за пробоподготовка за редица параметри.