RAL- автоматизирана система за оцветяване и бои

header-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

automate_tiroirs_ouverts_400

 

 

RAL Stainer -е автоматизирана система за оцветяване, оборудвана с оригинална RFID система елиминираща грешките в протоколите. Висококачественото оцветяване се постига чрез комбинаця от новите багрила на RAL и здравия надежден механизъм.

Готовите за употреба реагенти се поставят директно в апарата.

Капацитет на апарата- от1 до 20 стъкла.

Възможност за добавяне на “спешни” проби.

Оптимизиран за работа в микобактериологията с новите система на RAL.

10 протокола в паметта.

Ниска консумация на реагенти.

Интуитивен интерфейс с LCD тактилен дисплей.

Постоянно наблюдение на консумативите.

Изплакване и детекция на ефективното ниво на течностите.

Проследяемост на изработените цикли и консумативи.

Неутрализиране изпаренията на реагентите чрез филтър от активен въглен.

Избегнат е контактът с опасни материали.

Автоматично източване на реагентите след изтичане срокът им на годност.

 

Кратко видео описващо процедурата по оцветяване:

 

YouTube Preview Image

 

 

 

320310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo2_GB Photo2_GB1|| Photo2_GB63 Photo3_GB Photo4_GB