STA Sаtellite – ново решение!

 STA Satellite® е напълно автоматизиран bench-top хемостазен анализатор, за коагулационни, хронометрични и имунологични методи с произволен достъп.

 STA Satellite® предлага пълна автоматизация за хемостазни  лаборатории със средно натоварване.

STA Satellite®  е оборудвана с вискозитетно-базирана система за детекция

 • Баркод идентификация на пробите и реагентите                   
 • Непрекъснато зареждане на проби
 • STAT достъп и обработка на данните
 • Интегрирана програма за контрол на качеството

Параметри:

 • PT
 • APTT
 • Фибриноген
 • D-Dimers
 • Хепарин (UFH and LMWH)
 • Калибратори
 • Контрол на качеството