Sysmex XE 5000 – шедьовърът на вашата лаборатория!

  1.   Напълно автоматичен 5 diff анализатор    с  работно натоварване до 150 проби/час и до 300/час при twin mode режим.

  Режим за изследване на телесни течности (38 проби/час)

  Възможности:

– флуоресцентна флоуцитометрия

– отчитане на НРС (хематопоетични стволови клетки), както и показатели като  RET-He, IRF, IPF, PLT-o

– 31 изследвани показателя от цяла кръв – WBC, RBC, HGB, HCT,MCV,MCH,MCHC, PLT, IPF, HPC, IG(%,#), NEUT(%,#), LYMPH(%,#),MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), NRBC(%,#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, RET-He, RET (%,#), LFR, MFR, HFR, IRF

– аспирационен обем – 130μl /200μl (отворен /затворен режим); 40μl – капилярен режим