SYSMEX XT 2000 – бърз, надежден, иновативен!

  Снабден с устройство за автоматично подаване на пробите, позволяващо натоварване до 80 проби/час и до 30 проби/ час при body fluid режим, анализаторът разчита на уникалната АСАS система за адаптивен анализ на клетъчни струпвания (клъстъри), което дава коректен резултат и при силно патогенни проби.

Диференциацията на белите кръвни клетки се извършва на базата на флоуцитометричен анализ.

Отчитани параметрн:

– 21 показателя от цяла кръв: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%,NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#,RDW-SD, RDW-CV,MPV, PLT ( импедансен и флуоресцентно оптичен режим)

 – аспирационен обем – 150μL (автоматичен режим), 85μL (затворен режим), 40μL (капилярен режим).