XN1000- сърцето на новата серия 5-diff анализатори

XN_SilentDesign_1280x1024

Новият 5-diff анализатор на Sysmex, с 28 диагностични параметъра като стандарт,  e напълно автоматизиран с натовареността му стартира от 100проби/час.Освен стандартното меню от възможни изследвания (WBC, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, %&# neut, mono, lymph, eos, baso), той предлага и следните възможни тестове : NRBC%, NRBC#, IG%, IG#, MPV, PLT-F, IPF, RDW-CV, RDW-SD, Retic#, Retic%, IRF, RET-He; body fluids: RBC-BF, TC-BF, WBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#

Уникалните тестове за този анализатор са:IG%, IG#, PLT-F, IPF, RET-He; body fluids: two-part differential MN%, MN#, PMN%, PMN#

Използваният диференциален метод е флуоресцентна флоуцитометрия със странична флуоресцентна светлина,  предно разсеяна и странично разсеяна светлина.

LIS интерфейс за връзка с лабораторно информационна система.

XN 1000  е в основата на моделите XN2000, XN3000 и XN9000.

 

Кратко видео описващо системата:

YouTube Preview Image

 

Stage_Illu_XN