XP-300 – иновативен, надежден, безотказен

xp-300_img00

Видео с информация за апарата:

XP-300 – новият 3-diff анализатор на Sysmex притежава съвременен дизайн обгръщащ иновативни технически решения.  В основата на технологията на отчитане са DC метода на детекция (WBC,RBC/PLT) и нецианидния метод за детекция на хемоглобин (HGB).

Изследвани параметри:

-WBC-левкоцити

-RBC-еритроцити

– HGB-хемоглобин

– HCT-хематокрит

-MCV- среден обем на еритроцитите

-MCH-средна концентрация на хемаглобин в средния еритроцит

-MCHC – средна концентрация на хемаглобин в еритроцитите

-PLT- тромбоцити

– LYM# – абсолютен брой лимфоцити

– MXD# – абсолютен  брой базофили,еозинофили,моноцити

-NEUT# – абсолютен  брой неутрофили

– LYM% – процент от общия брой левкоцити

– MXD% -процент от общия брой левкоцити

– NEUT%-процент от общия брой левкоцити

– RDW-SD – стандартно отклонение в RBC distribution width

– RDW-CV – коефициент на вариация на RBC distribution -width

– PDW- девиация на тромбоцитното разпределение

– MPV- среден обем еритроцити

– P-LCR – тромбоцити-large cell ratio

– PCT – тромбокрит

Стабилна скорост от 60 проби на час

– Хистограми за WBC/RBC/PLT

– Флагове при наличие на абнормални клетки

– Възможност за баркод четец
– Многоезичен софтуер (японски, английски, испански, португалски, руски, китайски, немски, италиански, френски, индонезийски)

– Цветен тач-скрийн дисплей

– Нов дизайн:SILENT DISIGN
– Капацитет:  60 проби на час
– Параметри: 20, включително три типа бели кръвни клетки Съхраняване на данни: XP-300 (възможност за запис на 40,000 проби)

Аспирационен обем:

– 50 μл

Интерфейс:

LIS, LAN (Internet)

 

Кратко видео за системата:

YouTube Preview Image

 

Видео с информация за апарата:

http://www.sysmex-europe.com/media-center/xp-300-haematology-analyzer-1403.html