Автоклави PHCBi

PHCBi_Panasonic_new_logo [Converted]


MLS – 2040U

Дигиталният контрол  и цифровият дисплей елиминират възможността от грешки при настройките. Цифровият  панел за управление позволява настройките за температура и време, да се задават в интервали с точност 1°C и 1 минута. Панелът на Дисплея панел е лесен за четене, помага за предотвратяване на грешки при определяне на параметрите. Натискането (ТЕМР) и (TIMER) клавиша едновременно показва оставащото време за стерилизация.
Безопасността е осигурена от следните  функции 1. Функция за защита от обгаряне – ако нивото на водата падне прекалено ниско, се задейства защитата от прегряване, включва се и звукова аларма и се появи съобщение за грешка на дисплея. Алармен сигнал: две къси бипкания изпълнени последователно.

2. Заключване на вратата: предпазен механизъм предотвратява включването на автоклава, ако капака не е напълно затворен. Лампа за  затворена лампа ви позволява да проверите дали капака е затворен.
3. Клапа за налягане- надеждната клапа се използва за предотвратяване на повишаване на налягането вътре в камерата над допустимите нива. 4. Термистор – ако датчикът за температурата на термистора върви по отворена верига нагревателя се изключва, за да се предотврати прегряване. Алармен сигнал: две къси бипкания изпълнени последователно. 5. Защита от прегряване – цифровият дисплей започва да мига, ако температурата в камерата се повиши на повече от 2° C над зададената температурата. Ако се повиши с 3° C или повече над зададената, релето се изключва и прекъсва захранването към нагревателя. 6. Функция за защита на вратата -ако магнита не е свързан с бутона на ключа, лампата високо налягане ще започне да мига, когато температурата във вътрешността на камерата е над 99° C.


MLS – 3020U

Дигиталният контрол  и цифровият дисплей елиминират възможността от грешки при настройките. Цифровият  панел за управление позволява настройките за температура и време, да се задават в интервали с точност 1°C и 1 минута. Панелът на Дисплея панел е лесен за четене, помага за предотвратяване на грешки при определяне на параметрите. Натискането (ТЕМР) и (TIMER) клавиша едновременно показва оставащото време за стерилизация.
Безопасността е осигурена от следните  функции 1. Функция за защита от обгаряне – ако нивото на водата падне прекалено ниско, се задейства защитата от прегряване, включва се и звукова аларма и се появи съобщение за грешка на дисплея. Алармен сигнал: две къси бипкания изпълнени последователно.

2. Заключване на вратата: предпазен механизъм предотвратява включването на автоклава, ако капака не е напълно затворен. Лампа за  затворена лампа ви позволява да проверите дали капака е затворен.
3. Клапа за налягане- надеждната клапа се използва за предотвратяване на повишаване на налягането вътре в камерата над допустимите нива. 4. Термистор – ако датчикът за температурата на термистора върви по отворена верига нагревателя се изключва, за да се предотврати прегряване. Алармен сигнал: две къси бипкания изпълнени последователно. 5. Защита от прегряване – цифровият дисплей започва да мига, ако температурата в камерата се повиши на повече от 2° C над зададената температурата. Ако се повиши с 3° C или повече над зададената, релето се изключва и прекъсва захранването към нагревателя. 6. Функция за защита на вратата -ако магнита не е свързан с бутона на ключа, лампата високо налягане ще започне да мига, когато температурата във вътрешността на камерата е над 99° C.


MLS – 3751

Изненадващо голяма камера въпреки компактните външни размери на тези автоклави. Те съхраняват 8 (MLS-3751L) или 12 (MLS-3781L) 1000 мл колби. MLS-3751L има две кошници, а по-големите MLS-3781L има три.Компактен дизайн, отварящ се нагоре  капак за лесен достъп. И двата модела на SANYO могат да бъдат лесно инсталирани на минимално пространство. Отварящият се нагоре  капак осигурява лесен достъп за пълнене и изваждане на епруветки, колби и лабораторни инструменти .Термо принтер (опция) Работните условия са  показани на контролния панел (температура / налягане на вътрешната камера, стерилизация, време) и могат да бъдат отпечатани на свързан термо принтер за информация, управление и съхранение.Микропроцесорен контрол на температурата. Стерилизационната  температура се контролира в рамките на 2 ° C/-0 ° C от зададената температура в диапазона от 115 ° C до 135 ° C. Възможност за задаване на автоматично освобождаване на въздушните отвори след завършване на стерилизация.

 

 

 

 

 

 

MLS – 3781L

Новата ръкохватка позволява на операторите  да отварят и затварят капака лесно с една ръка. Конвенционална дръжка е напълно преработена, за отваряне / затваряне на капака чрез захващане с една ръка. В допълнение, капакът  е оборудван със защита от изгаряне с пара. Апаратът е снабден с   4 избираеми курсове и 3 адаптивни програми.Всеки  от 4 курса могат да бъдат избрани в съответствие с целта на работа, както и 3 вида стойности могат да се съхраняват за всеки курс, в съответствие с условията на употреба. Зададените стойности (стерилизационна температура, време за стерилизация, температура на топене, време на топене, поддръжане на топлина, изпускателна честота) за всяка програма могат лесно да бъдат променени от потребителя за лесно работа.Функции за безопасност на потребителите и охлаждащ вентилатор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLS-3751L  50 литра

Персоналната  серия автоклави  са идеалното решение за всяка лаборатория покриващи изискванията за различни приложения като стерилизация на стъклария и отпадъчни материали, потготовка на среди.
Малкият размер и отварящия се нагоре капак предотвратява нуждата от допълнително пространство, а широката камера прави достъпа до материалите лесен и удобен. Температурата е под постоянен мониторинг на микропроцесорен контролер, който я поддържа до  +2°c в диапазона  115°c до 135°c.
Всяка стъпка от процеса се оповестява с гласово съобщение, позволявайки оператора да получава информация за статуса на процеса дори да не е близо до автоклава.
Охлаждащият вентилатор като стандартно оборудване, охлажда камерата и значително намаля времето на процеса. Това позволява по-бързите процеси на стерилизация. Контрол на изпускащите клапи- може да се зададе автоматично да се изпуска парата след края на стерилизацията. Възможност за работа с различни обеми фласки.  Работа с метални кошници. Възможност за поддържане на температура.

 

 

 

 

MLS 3781L с допълнителен принтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоклави за дентална медицина (стоматологични автоклави)- Panasonic-Sturdy

SA-230 FA и SA-260FA – Клас S автоклави

Иновативен автоклав комбиниращ компактен елегантен дизайн с висока производителност, надеждност и сигурност. Предварително дефинирани 8 програми и специални програми за изсушаване. Микропроцесорен контрол: напълно автоманичен контрол от добавянето на вода до стерилизацията и изсушаването. Двойна проверка на нивото на водата: във водния контейнер и в камерата. Автоматично заключване на вратата при налягане: вратата не може да се отвори когато налягането в камерата е над 0.2 kg/cm2. Индикация за отворена врата- оповестява  когато вратата е отворена или не е затворена напълно. Индикатор за край на цикъла: автоматично се проверяват всички условия на работните стъпки.  Индикатор „COMPLETE“ светва когато стерилизационният цикъл е при правилни условия.  Аларма и индикатор за ниско нива на водата. Ако водата не е достатъчна светва индикатор  „LOW-WATER“ и се включва звуков сигнал. Предварително загряване на водата. Контрол на налягането. Двойна защита на налягането- превключвател и клапа. Бутон за освобождаване на вакуум/налягане. Програма за изсушаване- може да се използва самостоятелно от стандартните програми на стерилизация. Изсушаването поддържа инструментите в добро състояние и удължава техния живот. Тази серия автоклави се предлага с обеми на камерата от 16 и 24 литра.

 

 

SA-230 MA и SA-260MA- Клас B автоклави

Иновативен автоклав комбиниращ компактен елегантен дизайн с висока производителност, надеждност и сигурност. Интелигентни стерилизационни програми с предварителен вакуум и изсушаващ вакуум. Предварително инсталирани 24 програми и специални програми за  PRION стерилизация (стерилизация на млечни прозукти), RE-DRY, BOWIE-DICK тест, PUMP тест (тест на помпата. Предварителен вакуум- осигурява отлични стерилизационни резултати. Функция изсушаване с вакуум- перфектно изсушаване. Микропроцесорен контрол: напълно автоматичен контрол от предварителния вакуум до  изсушаването. Автоматично добавяне на вода след предварителния вакуум. Двойна проверка на нивото на водата: във водния контейнер и в камерата. Автоматично заключване на вратата при налягане: вратата не може да се отвори когато налягането в камерата е над 0.2 kg/cm2. Индикация за отворена врата- оповестява  когато вратата е отворена или не е затворена напълно. Индикатор за край на цикъла: автоматично се проверяват всички условия на работните стъпки.  Индикатор „COMPLETE“ светва когато стерилизационният цикъл е при правилни условия.  Аларма и индикатор за ниско нива на водата. Ако водата не е достатъчна светва индикатор  „LOW-WATER“ и се включва звуков сигнал. Предварително загряване на водата. Контрол на налягането. Двойна защита на налягането- превключвател и клапа. Бутон за освобождаване на вакуум/налягане. Програма за изсушаване- може да се използва самостоятелно от стандартните програми на стерилизация. Изсушаването поддържа инструментите в добро състояние и удължава техния живот. Бутон  „EMERGENCY“ за незабавно спиране на програмата и освобождаване на налягането в същото време. Програма BOWIE-DICK позволява на оператора да определи перфектните стерилизационни условия. Индикация  „ERROR“ – открива възникналия проблем автоматично. Тази серия автоклави се предлага с обеми на камерата от 16 и 24 литра.