banner

Апарати за хемокултури

Фирма TREK DIAGNOSTIC SYSTEM е част от Thermo Fisher Scientific. Продуктите са посветени на микробиологичната диагностика – апарати и консумативи за хемокултури, разработени методи за идентификация и технологии за тестване на антибиотичната чувствителност на микроорганизмите, които са насочени към ограничаване на разходите на лабораторията, по-бързи резултати и по-удобна работа.