INTERSCIENCE – блендери, броячи на колонии, автоматични инокулатори и др.


Компанията предлага висококачествено оборудване за микробиологични лаборатории, специално създадено за бърз и безопасен анализ за качествен контрол от подготовката на твърдите проби до крайния резултат като броене на колониите. Апаратите са подходящи както за клинични проби, така и за проби от хранителната, агро  и фармацевтичната индустрия.