Апарати за разреждане на проби

Gravimat® и BabyGravimat® са високотехнологични апарати за гравиметрично разреждане на пробите. Автоматично добавят определено количество разредител към твърдите проби. Gravimat® е в съответствие с  ISO 6887-1, ISO 7218, AFNOR V08-010, а BabyGravimat®– с ISO 7218. И двата апарата притежават освен функция за разтваряне, и функция за претегляне на пробите. Също така имат и RS 232 изход за връзка с принтер или LIMS. Съвместими са с всякакви контейнери.