Блендери (стомахери)

Лабораторните блендери на френската фирма INTERSCIENCE гарантират оптимална бактериална екстракция от твърдите проби чрез движението на лопатките. По този начин пробата е готова за анализ само след 30-60 секунди. Няма риск от кръстосана контаминация, тъй като пробите не влизат в контакт с апарата. Торбичките с пробите се поставят лесно и поради наличието на Q – Tight затваряне, няма риск от излизане на пробата от горната страна на торбичката. Материалът, от който са изработени блендерите, е неръждаема стомана и се почиства изключително лесно.

 INTERSCIENCE BagMixer CC