MiniMix®

Серията лабораторни блендери MiniMix® са най-малките блендери в света. Предназначени са за малки като количество проби (до 100 мл.). Могат да се използват в хранителната индустрия, във ветеринарната и хуманната медицина (проби от биопсии, тъкани и др.), за екстракция на протеини, липиди, ДНК, както и за детекция на токсини (HPLC, GCMS и др.). В зависимост от нуждите на лабораториите, са предлагат MiniMix® 100 P CC или MiniMix® 100 W CC.