Инвертни микроскопи

nikon_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclipse Ts2R

 

ts2r

Eclipse Ts2R e компактен инвертен изследователски микроскоп, който може да се конфигурира с обширна гама аксесоари за различни методи на нааблюдение.

В добавка на конвенционалните контрастни методи, Eclipse Ts2R fпредлага възможности за работа и с фазов контраст, DIC, Hoffman Modulation контраст и Emboss контраст.

Микроскопът се предлага в два варианта-  с диаскопично осветление-  Eclipse Ts2R, и епифлуоресцентнен модел-  Eclipse Ts2R-F.

Контролните бутони на новият  Eclipse Ts2R са интуитивно разположени за облекчена работа.

 

 

 

 

 

 

 

 

ts2rfl-buttons_6cols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ts2R-stage

Новата механична масичка на  Eclipse Ts2R притежава характеристики, позволяващи наблюдение по цяла 96-ямкова плака. Може също така да се определят границите на XY движението в зависимост от разера на пробата и съда.

 

 

 

 

 

 

 

 Eclipse Ts2

Новият модел инвертен микроскоп на Nikon за рутинна работа с нововъведения в методите за контрастно наблюдение  и подобрена оперативност.

ts2-system

Налични са два модела- с диаскопично и епифлуоресцентно осветление. Компактното и стабилно тяло на микроскопа лесно намира място в все по натоварените лабораторни помещения.  Новите модели  Eclipse TS2 притежават LED-базирано  диаскопично и епифлуоресцентно осветление, което елиминира нуждата от честа смяна на крушки и тне изисква време за загряване на лампата. Това осигурява по-ефективно и бързо наблюдение на клетъчни култури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ts2-fl-system

Бутоните за включване и изключване на осветлението, както и за превключване между видовете  наблюдения са разположени на удобно място, фронтално на микроскопа, позволявайки интуитивна работа по време на наблюдение. Моделът ECLIPSE Ts2-FL предлага отделни зони за контрол на  диаскопичното и епископичното осветление разположени на лявата страна и  контрол на епифлуоресценцията разположен от дясната страна на тялото.

Нова механична масичка удобна за работа с широка гама фласки и камери за клетъчни култури и 96-ямкови плаки..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emboss_5cols namc_5cols

Нова контрастна техника, „Emboss Contrast“

Новоразработения  Emboss контраст  осигурява псевдо триизмерен образ за снимки с висок контраст, приложим дори и за проби като   iPS клетки, които обикновено са трудни за наблюдение   с конвенционален фазов контраст. Emboss контрастът е приложим за стъклени и пластмасови консумативи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пред изследователите в днешно време стоят редица предизвикателства по отношение на заснемането и наблюдаването на живи клетки при използването на техники като:s TIRF, конфокалана микроскопия, FRET, фотоактивация и микроинжектиране. В центъра на всички тези приложения стои безспорния лидер-  Eclipse Ti, мощна и гъвкава система предлагаща незабавен достъп до всички тези техники плюс революционната оптична система на  Nikon CFI60 . Наличен в три модела инвертните микроскопи  Eclipse  Ti серията притежава подобрена бързина, ефективност и чувствителност, и е база за микроскопия от различни режими – идеално решение за върхови научноизследователски постижения. Този микроскоп намира перфектро приложение в следните области:Cell Culture, Marine Biology, ADME Tox, Target Identification, Molecular Pathology, Veterinary, Forensic Science, Embryology/IVF, Cell Culture and Maintenance, Developmental Biology, Cell Signaling, Cell Biology Live, Regenerative Studies, Neurobiology