NovaSeq серия секвенатори- Нова ера в секвенирането

illumina

 

 

 

 

 

 

 

apex-6000-rendering-left-web-graphic

Новата ера в секвенирането започва сега

Серията секвенатори NovaSeq отваря път на  революционните иновации, в основата на които са нашите доказани технологии.
Сега можете да получите мащабируема производителност и гъвкавост за почти всеки метод на секвениране, геном  и мащаб
на проекта.

To meet different user needs, the NovaSeq Series is offered in 2 configurations. The NovaSeq 5000 System offers cost-effective high-throughput sequencing across a broad range of applications. The NovaSeq 6000 System delivers those applications with unprecedented throughput at the lowest cost per sample. No matter which system you choose, you’ll have throughput that matches your science.

За да отговори на различните нужди на потребителите, серията NovaSeq се предлага в 2 конфигурации. NovaSeq 5000  предлага рентабилно високапроизводително  секвениране в широк спектър от приложения. NovaSeq 6000 Системата доставя тези приложения с безпрецедентна производителност при най-ниски разходи за проба.

Изключителна гъвкавост

Серията NovaSeq осигурява изключителна гъвкавост гъвкавост, за да се приспособява кам  различни приложения и размери в проекта, като същевременно се постига максимална оперативна ефективност. Потребителите могат да използват 1 или 2 поточни клетки  в даден момент и да избират между 4 вида поточни клетки, за лесно регулиране на всяко секвениране. С възможността за изключително мощна настройка на данните  можете да изработите почти всеки геном, метод на секвениране, и мащаб на проекта.

Серията NovaSeq е съвместим с широка гама от китове на  Illumina за потготовка на библиотеки, от транскриптомно секвениране до пълно геномно секвениране и всичко между тях. Високото качество и  високото покритие на секвенирането  осигуряват обстоен поглед  върху генома за да се открият варианти, да се характеризират изоформи и др.С повишена производителност и намалена цена за проба, серия NovaSeq е идеална за приложения интензивни на данни.

Производителност- 167 Gb–6 Tb

Прочити на рън -1.6–20 billion

Максимална дължина на прочит-2 × 150 bp

Някои от възможните приложения на системата са : Анализи на кодиращия транскриптом, таргетно ДНК секвениране, метилирано секвениране, профилиране на генна експресия с иРНК секвениране, де ново секвениране, проучвания на популацията, метагеномика и др.