Системи за чиста водаCrystal B Ultrapure

Система за пречистване на вода са основна употреба. Приложима е за приготвяне на реагенти, атомно абсорбционна спектрометрия, ICP/OES  анализи, ICP/MS. 
Crystal B HPLC – произвежда вода с ниско количество органичен въглерод   (low  TOC), за да посрещне изискванията на течнохроматографските методи. Може да се използва и за микробиологични и молекулярни приложения.

Crystal B Bio -системата произвежда вода с ниско съдържание на органика и на   RNase/DNase, подходяща за молекулярно биологични приложения, чувствителни към  RNase. 
Crystal B Pure –  система за пречистване , която произвежда вода Grade  II, подходяща за атомно абсорбционна спетрометрия, органични анализи, биохимични анализатори, потготовка на реагенти.

Crystal  E  Pure  (P/N  CE-1005)

Системата произвежда Grade  II  вода (ISO  3696),  подходяща за потготовка на реагенти, атомно абсорбционни измервания, неорганични анализи, биохимични анализатори.
Crystal E Ultrapure (P/N CE-1001) системата пречиства вода  Grade  II  и  Grade  I  (ISO  3696), подходяща за потготовка на реагенти, атомно абсорбционна спектрометрия,   ICP-OES  анализи,  ICP-MS,  органични и неорганични анализи. 
Crystal  E  HPLC  (P/N  CE-1101)  продуцира вода с ниско органичен въглерод   (low  TOC), за да посрещне изискванията на течнохроматографските методи. Също така може да се използва за микробиологични и молекулярно биологични приложения, чувствителни към  RNase. 
Crystal  E Bio  (P/N  CE-1201)  системата произвежда вода с ниско органично и   RNase/DNase съдържание.