Sensititre – автоматизация за плаки за определяне на минимална инхибираща концентрация

 Автоматизирани системи за работа с плаките Sensititre – за инокулация на плаките, за едновременна инкубация и отчитане на резултатите, само за отчитане на резултатите.