AIM™

Система за автоматична инокулация на микроплаки. Бързо и с голяма точност дозира количеството проба във всяка ямка, като се избягва повтарянето или пропускането на отделни ямки. Може да се използва за почти всички 96-ямкови плаки. Управление чрез софтуер, иконите за работа са изключително лесни, като може да се избере прецизно в коя ямка да бъде накапана проба и в коя – не.