ARIS® 2X System

Напълно автоматизирана система за инкубация и отчитане на резултатите както на плаките за МИК, така и на плаките за идентификация на микроорганизми – общо 192 теста са възможни само на един апарат. Специфичните баркодове на плаките позволяват по всяко време да се работи с отделна плака по желание.