SWIN® Software

Sensititre Windows® (SWIN) Software комбинира ръчни, полу-автоматични и напълно автоматизирани опции за отчитане на резултатите само на една софтуерна платформа. Системата е с touch screen екран за изключително лесна работа. Падащите менюта елиминират трудността от помнене на различни кодове и номера, с което се елиминира възможността от човешка грешка при ръчно въвеждане. Софтуерът дава възможност за „епидемиологичен модул“ –  позволява да се получават пълни резултати, да се наблюдават в реално време, както и да се създават графики в рамките на само няколко минути. С множество опции за търсене лабораториите могат да създадат обширни доклади, специфични за тяхната популация от пациенти. Има 5 възможности – процент на чувствителността, нарастваща МИК, работен доклад, доклад за честотата и доклад за интерпретацията на резултатите. Този епидемиологичен модул е основният инструмент за създаване на подробни и изчерпателни доклади.