Vizion®

Vizion® представлява апарат за отчитане на плаки за определяне на минимална инхибираща концентрация. В този апарат са комбинирани автоматичното и визуалното отчитане на разултатите чрез софтуер и лесното интерпретиране на резултатите. Има функция за запаметяване на резултати, което може да се използва като примери при обучение, при споделяне на информация с колеги и вземане на решения. Големите, лесни за разчитане икони при работа със софтуера за отчитане на резултатите намаляват възможността за грешка до минимум, в сравнение с отчитането на ръка с просто око.