Liofilchem

Liofilchem e италианска фирма производител на   сухи хранителни среди, хранителни среди, готови за употреба, антибиотични дискове, Е-тестове (за изпитване на минималната инхибираща концентрация), диагностични тестове за идентификация на микроорганизми. Фирмата предлага предлага продукти, които са подходящи както за работа в областта на клиничната микробиология, така и в сферата на микробиология на храните, фармацевтичните предприятия […]


Oxoid

Oxoid, част от ThermoFisher Scientific – сухи хранителни среди, хранителни среди, готови за употреба, антибиотични дискове, Е-тестове (за изпитване на минималната инхибираща концентрация), диагностични тестове за идентификация на микроорганизми, системи за създаване на атмосферни условия за култивиране. Фирмата предлага предлага продукти, които са подходящи както за работа в областта на клиничната микробиология, така и в […]


TREK DIAGNOSTIC SYSTEMS

Апарати и консумативи за хемокултури, уникален метод за диагностика на туберкулоза, технологии за тестване на антибиотичната чувствителност на различни микроорганизми.


Statens Serum Institute

SSI е предприятие, което е под опеката на датското Министерство на вътрешните работи и здравеопазването. В продължение на повече от 100 години основна задача на SSI е да се осигури готовността за инфекциозни заболявания и вродени заболявания. Тези задачи са разширени и в резултат на това днес SSI e международно предприятие за изследвания и производство. […]