Bruker

BrukerLogo_Metal_Stamp-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALDI Biotyper
Бързата и надеждна идентификация на микроорганизмите е ключова задача в микробиологията. Класическите биохимични техники, които откриват различни метаболитни свойства на микроорганизмите, обикновено отнемат часове или дори дни и често нямат специфичност. Използвайки MALDI Biotyper, можете да преминете от проба към резултат в рамките на минути. Системите MALDI Biotyper осигуряват високоскоростна идентификация и таксономична класификация на бактерии, дрожди и гъби. Класификацията и идентификацията се основават на протеомни  отпечатъци, като се използва високопроизводителна MALDI-TOF масспектрометрия. Многобройни проучвания са показали по-висока точност, по-бързо време за постигане на резултати и по-ниски разходи от системите MALDI Biotyper в сравнение с класическите методи. Системата MALDI Biotyper се е превърнала в метод за избор при рутинна идентификация в клиничните лаборатории по микробиология по целия свят.MALDI Biotyper се използват успешно в клиничната микробиология, анализа на околната среда и водата, фармацевтичната микробиология, таксономичните изследвания, обработката на хранителни продукти и продукти за контрол на качеството и ветеринарната микробиология. Точността, скоростта и стабилността на MALDI Biotyper са довели до замяна на класическия биохимичен тест за идентифициране на микроорганизми в лабораториите по света.

За допълнителна информация се свържете с нас на посочените координати, както и на следния ЛИНК.

MaldiBiotyper_Petri-01