Statens Serum Institute

SSI е предприятие, което е под опеката на датското Министерство на вътрешните работи и здравеопазването. В продължение на повече от 100 години основна задача на SSI е да се осигури готовността за инфекциозни заболявания и вродени заболявания. Тези задачи са разширени и в резултат на това днес SSI e международно предприятие за изследвания и производство. Основните продукти, които фирмата предлага, са антисеруми за E. coli, Salmonella, Shigella, Yersinia, Pneumococcus, Streptococcus, H. influenzae, както и следните антитела: пестициди, вируси, токсини и др.