TREK DIAGNOSTIC SYSTEMS

Апарати и консумативи за хемокултури, уникален метод за диагностика на туберкулоза, технологии за тестване на антибиотичната чувствителност на различни микроорганизми.