Плаки за определяне на минимална инхибираща концентрация Sensititre

 Sensititre системата е лидер в определянето на антимикробната чувствителност на микроорганизмите и тяхната идентификация. Предлага различни решения, за да се удовлетворят нуждите на различните лаборатории. Освен стандартните 96- ямкови плаки, TREK Diagnostic Systems предлагат избор на своите клиенти с възможността за индивидуално определяне на антимикробните средства (до 20 различни антибиотика на една плака). Плаките се предлагат във варианти за IVD и за RUO (research use only).

Плаки за Грам положителни микроорганизми – мониторинг на резистентните микроорганизми – MRSA, VRSA, VISA и VRE; по-малко ограничения  за Enterococcus sp. и Staphylococcus sp.

Плаки за Грам отрицателни микроорганизми

– YeastOne плаки – колориметричният alamarBlue ®  агент позволява надеждно крайно определяне на резултатите.

Плаки за Mycobacterium – както за бавно, така и за бързорастящи микобактерии, също и за M. tuberculosis, 12 антибиотика на една плака; краен резултат след 10-14 дни.