Среди за хемокултури

Хранителните среди за хемокултури и различни стерилни телесни течности, предлагани от TREK Diagnostic Systems, са подходящи както за изследване на аероби, така и на аероби. Различните видове и разфасовки позволяват получаване на контролирано чрез вакуум количество на пробата (от 0,1 до 5 или 10 мл. в зависимост от размера на бутилките). Възможността за изследване на проби от 0.1 мл. прави тези бутилки за хемокултури изключително подходящи както за педиатрията, както и за неонаталогията.