Туберкулоза

VersaTREK Myco

VersaTREK Myco е динствената хранителна среда, в която може   да се изследват всички видове проби – Middlebrook 7H9 бульон. Уникалната растежна матрица, която се намира в бутилката,     осигурява много добро възстановяване на всички видове микобактерии. Матрицата е изградена от спонгиозен целулозен материал. Тази среда дава възможност за провеждане на допълнителни потвърдителни изследвания с пробата от тази среда (например намазки, субкултури, ДНК проби) – спестява време и средства.

 

 


 

Sensititre Mycobacterium

Sensititre Mycobacterium e първата в света микроплака за изследване на МИК на микобактерии, дори и на Mycobacterium fortuitum, M. smegmatis, Nocardia sp. и други аеробни актиномицети и бавнорастящи нетуберкулозни микобактерии, включително и Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasii и др.