VersaTREK

Апаратът за хемокултури VersaTREK е уникално съчетание на четири вида изследвания на една платформа– хемокултура, изследване на стерилни телесни течности, детекция на микобактерии, антибиотична чувствителност на микобактерии.VersaTREK е ЕДИНСТВЕНАТА система, която може да открие продукцията или консумацията от микроорганизмите на малко количество какъвто и да е газ. Този апарат не е ограничен само до продукцията на CO2, както са останалите подобни апарати. Поради това чрез VersaTREK е възможна детекцията и на взискателни микроорганизми. Тази УНИКАЛНА технология означава:
-По-бързи резултати
-Намаляване на болничния престой и разходите за лекуване
-По- добра грижа за пациента