Epredia- Thermo


Zytomed


Abcam


Zytovision


Съдебна Медицина

                    *Спектрофотометри *Серуми за кръвни групи *Инструментариум *Оборудване за хистологичен анализ *маси *колички за трупове *камера за трупове * маси за аутопсии *аутопсионни набори ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОТДЕЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ.    


Хистопатология

                      *станция за пускане – Гросинг център *микроскопи – Nikon *микротом –                             автоматичен полуавтоматичен ръчен *вана за разпъване на срези *топла плоча *хистокинет Вакумен хистокинет Каруселен хистокинет         […]


Консумативи

*бои за оцветяване *специални китове за оцветяване *среда за монтиране *микротомни ножчета *биопсични касети *парафин *фиксатори


Цитопатология

*Цитоцентрофуга *Автоматизирана система за течнобазирана цитология *оцветители *контейнери, цитостъкла и четки за взимане на проби     ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОТДЕЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ.


Анатомия

*инструментариум *аналитични везни *съдове за съхранение *маси, камери, колички         ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОТДЕЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ.


Дигитална Патология

*Скенери за хистологични препарати *Решения за обучение на студенти (дигитални класни стаи) *Телеконсултация


Имунохистохимия

*автоматизирана система за имунохистохимия , подходяща както за клинична , така и  за научноизследователска дейност *над 300 вида IVD, CE маркирани антитела за имунохистохимия *ново поколение микро полимерна, високочувствителна визализационна система       ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОТДЕЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ.


CISH и FISH

IVD, CE маркирани, FDA одобрени FISH сонди   ZytoDot ® SPEC ERBB2 Probe                                                                                                                                                                                Chromosome Index                                             ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОТДЕЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ.