Анатомия

*инструментариум

*аналитични везни

*съдове за съхранение

*маси, камери, колички

 

 

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОТДЕЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ.