Имунохистохимия

F186530~p.eps-650*автоматизирана система за имунохистохимия , подходяща както за клинична , така и  за научноизследователска дейност

*над 300 вида IVD, CE маркирани антитела за имунохистохимия

*ново поколение микро полимерна, високочувствителна визализационна система

 

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОТДЕЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ.